Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.3
JEL: M14

Społecznie odpowiedzialne działania względem kapitału ludzkiego

Organizacja jest składową złożonego systemu, a jej funkcjonowanie wywiera ogromny wpływ na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. W dzisiejszych czasach dostrzega się wzrost działań mających charakter odpowiedzialnych społecznie. Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, także tych dotyczących swoich pracowników sprawia, że organizacja jest postrzegana jako ta, która praktykuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Najwyższe kierownictwo organizacji, wdraża zasady i działania, które przyczyniają się do dbałości o własne interesy oraz o zwiększenie i ochronę dostatku społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja działań, jakie organizacje mogą podejmować względem kapitału ludzkiego, w ramach Społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). W przeprowadzonych badaniach przyjęto hipotezę, iż CSR wpływa pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego w organizacji. Zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie literatury naukowej oraz przeglądzie materiałów opublikowanych online. W toku procedury badawczej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankietowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu; kapitał ludzki; zarządzanie zasobami ludzkimi

Bibliografia

Armstrong, M. i Taylor, S. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.

Burton, B.K. i Goldsby, M.G. (2009). The Moral Floor: A Philosophical Examination of the Connection Between Ethics and Business. Journal of Business Ethics, 91. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0074-4

CIPD. (2013). Corporate Social Responsibility and HR's Role. London: CIPD.

Edvinsson, L. i Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny (Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Greszta, M. (2010). Dział personalny – kluczowy sojusznik w realizacji strategii CSR. Harvard Business Review Polska, 3(85).

Husted, B.W. i Salazar, J. (2006). Taking Friedman seriously: Maximizing profits and social performance. Journal of Management Studies, 43(1), 75-91. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00583.x

Jabloński, A. i Jabłoński, M. (2011). Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Kostera, M. (red.) (2008). Nowe kierunki w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Król, H. i Ludwiczyński, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

McWilliams, A., Siegal, D.S. i Wright, P.M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic implications. Journal of Management Studies, 43(1), 1-12.

Oleksyn, T. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92.

Rubik, J. (2015). Zarządzanie kosztami pracy a wymogi CSR. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (398). https://doi.org/10.15611/pn.2015.398.39

Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 1(2), 1-17.

Schultz, T.W. (1971). Investment in Human Capital. New York: Free Press.

Zakrzewska, L. (2013). Globalne i lokalne megatrendy w świecie kadr. Harvard Business Review Polska, (12).

Zuzek, D.K. (2018). Działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród przedsiębiorców z sektora MSP w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(4), 341-352.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę