Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Agnieszka Grzybek
ORCID: 0000-0001-8396-9834

Mgr Agnieszka Grzybek, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (2021) i Wydziału Polonistyki (1995) Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka raportu Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej (Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Warszawa 2016). Prezentowany artykuł powstał na podstawie rozdziału 2. Molestowanie seksualne — regulacje prawne i standardy pracy magisterskiej Jurysprudencja feministyczna w teorii i praktyce stosowania prawa, obronionej w 2021 r.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.6.6
JEL: K40

Sprawy dotyczące molestowania seksualnego należą do najrzadziej zgłaszanych, mimo obowiązujących od wielu lat przepisów umożliwiających dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych pokazuje jednak, że molestowanie seksualne pojawia się w innych sprawach, np. dotyczących bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy czy mobbingu. Autorka rekonstruuje sposób rozumienia i ocenę molestowania seksualnego przez sądy, jak również reakcje pracodawców i otoczenia osób, które doświadczyły tej formy przemocy seksualnej.

Słowa kluczowe: molestowanie seksualne; mobbing; zasada równego traktowania; ciężar dowodu; orzecznictwo