Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Molestowanie seksualne w orzecznictwie sądów powszechnych

Sprawy dotyczące molestowania seksualnego należą do najrzadziej zgłaszanych, mimo obowiązujących od wielu lat przepisów umożliwiających dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych pokazuje jednak, że molestowanie seksualne pojawia się w innych sprawach, np. dotyczących bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy czy mobbingu. Autorka rekonstruuje sposób rozumienia i ocenę molestowania seksualnego przez sądy, jak również reakcje pracodawców i otoczenia osób, które doświadczyły tej formy przemocy seksualnej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: molestowanie seksualne; mobbing; zasada równego traktowania; ciężar dowodu; orzecznictwo

Bibliografia

Bibliografia/References

Gerlich J. i Jarzmus, K. (2020). Być albo nie być. Pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym. Sprawozdania z badań. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Hołyst, B. (2004). Patologia w miejscu pracy: mobbing i molestowanie seksualne. Prokuratura i Prawo, (1), 7–30.

Maniewska, E. (2022). W: K. Jaśkowski i E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX/el. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2022.2.7

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę