Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
ORCID: 0000-0002-0083-3833
Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Kierownik Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej badania i publikacje koncentrują się na samorządzie terytorialnym w ujęciu porównawczym, governance, demokracji lokalnej i partnerstwach w sektorze publicznym, zaś ostatnie dotyczą rad
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.8.8
JEL: K31, D79

W artykule postawiono tezę o pełnieniu przez powiatowe rady rynku pracy (PRRP) roli podmiotu lokalnego współrządzenia. W rezultacie opisanych w artykule badań stwierdzono samodzielność interesariuszy w zakresie wyboru przedstawicieli do składu PRRP, samodzielność PRRP w kształtowaniu ich roli w lokalnym współrządzeniu oraz sile sprawczej opinii generowanych przez PRRP.

Słowa kluczowe: powiatowa rada rynku pracy; rada społeczna; lokalne współrządzenie; Polska

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Kierownik Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej badania i publikacje koncentrują się na samorządzie terytorialnym w ujęciu porównawczym, governance, demokracji lokalnej i partnerstwach w sektorze publicznym, zaś ostatnie dotyczą rad społecznych i doradztwa w samorządzie lokalnym.