Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.8.8
JEL: K31, D79
Anna Kołomycew ORCID: 0000-0003-2105-2953 , e-mail: akolomycew|ur.edu.pl| |akolomycew|ur.edu.pl

Powiatowe rady rynku pracy — podmiot lokalnego współrządzenia?

W artykule postawiono tezę o pełnieniu przez powiatowe rady rynku pracy (PRRP) roli podmiotu lokalnego współrządzenia. W rezultacie opisanych w artykule badań stwierdzono samodzielność interesariuszy w zakresie wyboru przedstawicieli do składu PRRP, samodzielność PRRP w kształtowaniu ich roli w lokalnym współrządzeniu oraz sile sprawczej opinii generowanych przez PRRP.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: powiatowa rada rynku pracy; rada społeczna; lokalne współrządzenie; Polska

Bibliografia

Bibliografia/References
Augsberger, A., Collins, M. E., & Gecker, W. (2017). Best Practices for Youth Engagement in Municipal Government. National Civic Review, 106(1), 9–16. https://doi.org/10.1002/ncr.21304
Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance Theory and Practice. A Cross-Disciplinary Approach, Houndmills. Palgrave Macmillan.
Denters, B. (2011). Local Governance. In M. Bevir (Ed.), The Sage Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd.
Dickinson, H. (2016). From New Public Management to New Public Governance: The implications for a "new public service". In J. R. Butcher, & D. J. Gilchrist (Eds.), The Three Sector Solution. Delivering public policy in collaboration with not-for-profits and business (p. 41–61). ANU Press.
Frączek, M. (2015). Współzarządzanie a polityka rynku pracy. W S. Mazur (Red.), Współzarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Frączek, M. (2015a). Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne. Zarządzanie Publiczne, 2(32), 25–40. https://doi.org/10.15678/ZP.2015.32.2.03
Gronkiewicz, A., & Ziółkowska, A. (2014). Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym. W B. Dolnicki (Red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Lex a Wolters Kluwer business.
Jessop, B. (2004). Multilevel Governance and Multilevel Metagovernance. Changes in the EU as Integral Moments in the Transformation and Reorientation of Contemporary Statehood. In I. Bache, & M. Flinders (Eds.), Multi-Level Governance. Oxford University Press.
Klijn, E. H. (2012). New Public Management and Governance: a Comparison. In D. Levi-Faur (Ed.), The Oxford Handbook of Governance. Oxford University Press.
Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2014). Complexity in Governance Network Theory, Complexity. Governance & Networks, 1(1), 61–70. https://doi.org/10.7564/14-CGN8
Mandes, S. (2013). The Local Governance of Social Cohesion: Polish Country Analysis. Raport w ramach projektu "Local Worlds of Social Cohesion. The Local Dimension of Integrated Social and Employment Policies". http://www.localise-research.eu/wp-content/uploads/2013/05/D4.1_Country- Specific-Reports.pdf (2.10.2021).
Męcina, J. (2018). Instytucje dialogu społecznego. W M. Włodarczyk (Red.), System prawa pracy. Tom 8. Prawo rynku pracy. Wolters Kluwer.
Pawłowska, A., Kmieciak, R., Kołomycew, A., Radzik-Maruszak, K., & Antkowiak, P. (2020). Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, Politics and the State. Macmillan.
Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance. Open University Press.
Salamon, L. M. (2001). The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction. Fordham Urban Law Journal, 28(5), 1611–1674.
Stoker, G. (2004). Transforming Local Governance. From Thatcherism to New Labour. Palgrave Macmillan.
Ura, E. (2018). Organy zatrudnienia i instytucje rynku pracy. W M. Włodarczyk (Red.), System prawa pracy. Tom 8. Prawo rynku pracy. Wolters Kluwer.
Walker, A. (1999). Political participation and representation of older people in Europe. In The Politics of Old Age in Europe. Open University Press.
Wrocławska, T. (2016). Art. 22, 23. W Z. Góral (Red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz. www.lex.pl (2.10.2021).
Zalewski, D. (2008). Procesy partycypacji i deliberacji a wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia. W J. Sroka (Red.). Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę