Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Aleksandra Gurynow-Pulkowska
ORCID: 0000-0003-1368-2314

Mgr Aleksandra Gurynow-Pulkowska, adwokat. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki atypowych stosunków pracy.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.5.6
JEL: K31

Przedmiotem artykułu jest ochrona zbiorowa pracowników tymczasowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych ustawą z 5 lipca 2018 r., przyznającą prawo koalicji wszystkim osobom wykonującym pracę zawodową. Złożona natura tymczasowego stosunku pracy, w którym prawodawcą jest agencja pracy tymczasowej, ale praca wykonywana jest pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy użytkownika, nie pozostaje bez wpływu na tę sferę praw pracowników. W artykule poddano analizie: 1) możliwość zrzeszania się pracowników tymczasowych w związkach zawodowych, 2) kwestię objęcia tej grupy pracowników postanowieniami układów zbiorowych oraz 3) problematykę sporów zbiorowych.

Słowa kluczowe: pracownicy tymczasowi; ochrona zbiorowa; związki zawodowe