Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zbiorowa ochrona pracowników tymczasowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Przedmiotem artykułu jest ochrona zbiorowa pracowników tymczasowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych ustawą z 5 lipca 2018 r., przyznającą prawo koalicji wszystkim osobom wykonującym pracę zawodową. Złożona natura tymczasowego stosunku pracy, w którym prawodawcą jest agencja pracy tymczasowej, ale praca wykonywana jest pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy użytkownika, nie pozostaje bez wpływu na tę sferę praw pracowników. W artykule poddano analizie: 1) możliwość zrzeszania się pracowników tymczasowych w związkach zawodowych, 2) kwestię objęcia tej grupy pracowników postanowieniami układów zbiorowych oraz 3) problematykę sporów zbiorowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pracownicy tymczasowi; ochrona zbiorowa; związki zawodowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Baran, K. (2002). O funkcjach zbiorowego prawa pracy uwag kilka. W: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki i B. Wagner (Red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Warszawa.

Baran, K. (2011). Zatrudnienie tymczasowe a zbiorowe prawo pracy. W: A. Sobczyk (Red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego. Warszawa.

Campbell, I. (2004). Trade Unions and Temporary Employment: New Initiatives in Regulation and Representation. Paper for the 25th Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Brisbane, 22–24 July 2004.

Cudowski, B. (2005). Podstawowe problemy zbiorowych stosunków pracy z udziałem pracowników tymczasowych. Monitor Prawa Pracy, (4).

Cudowski, B. (2012). Przedmiot i strony zakładowego sporu zbiorowego pracy. W: Z. Hajn (Red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy. Warszawa.

Florczak, I. (2017). Status prawny osób świadczących pracę w ramach zatrudnienia nietypowego. Łódź. https://doi.org/10.18778/8088-657-5

Florek, L. (2013). Znaczenie układów zbiorowych pracy. W: Z. Góral (Red.), Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta. Warszawa.

Gładoch, M. (2020). W: A. Sobczyk (Red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Grzebyk, P. i Pisarczyk, Ł. (2019). Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.11.1

Gumbrell-McCormic, R., (2011). European Trade Unions and atypical workers. Industrial Relations Journal, 42(3). https://doi.org/10.1111/j.1468-2338.2011.00628.x

Hajn, Z. (2010). Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych — prawo pracowników, czy prawo ludzi pracy? W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska i J. Stelina (Red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.

Hajn, Z. (2013). Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa.

Jacobs, A. (2017). The right to strike and the atypical worker/new forms of work. http//elw-network eu/wp-content/uploads/2017/06/Jacobs-speech.pdf

Książek, D., Lekston, M., Tomanek, A. i Baran, K. (2019). Komentarz do ustawy o związkach zawodowych. W: Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa.

Latos-Miłkowska, M. (2013). Ochrona pracowników w atypowych formach zatrudnienia. Tendencje zmian. W: G. Uścińska (Red.), Prawo pracy refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Wratnego. Warszawa.

Paluszkiewicz, M. (2013). Układ zbiorowy pracy w zatrudnieniu tymczasowym. W: Z. Góral (Red.), Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta. Warszawa.

Pisarczyk, Ł. (2019). Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy. Warszawa. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.11.1

Raczkowski, M. (2013). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa.

Reda-Ciszewska, A. (2013). Wolność koalicji związkowej pracowników nietypowych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych. Zeszyty Prawnicze UKSW, (4).

Rycak, M. (2017). W: A. Reda-Ciszewska i M. Rycak, Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa.

Sanetra, W. (2009). Praca tymczasowa — zatrudnienie czy pośrednictwo pracy? W: Z. Góral (Red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.

Sobczyk, A. (2009). Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz. Warszawa.

Stelina, J. (2009). Refleksje na temat kondycji układów zbiorowych pracy w Polsce. W: Z. Góral (Red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.

Surdykowska, B. (2022). W: P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska i B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Warszawa.

Świątkowski, A. (2009). W: J. Wratny i K. Walczak (Red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa.

Wilczyński, R. (2016). Prawo koalicji związkowej w stosunkach pracy z udziałem agencji pracy tymczasowej. Internetowy Przegląd Prawniczy, (6).

Wratny, J. (2007). Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).

Wratny, J., (2011). Współczesna kondycja związków zawodowych w Polsce na tle porównawczym. W: J. Wratny i M. Rycak (Red.), Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz. Warszawa.

Żołyński, J. (2012). Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę