Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Aneta Tyc
ORCID: 0000-0003-0593-2862
Dr Aneta Tyc, doktor nauk prawnych i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka bądź współautorka 80 publikacji w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Autorka kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, w tym 40 na międzynarodowych konferencjach za granicą. Recenzentka w kilku czasopismach naukowych, m.in. The Economic and Labour Relations
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.3
JEL: K31

Celem artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczących samozatrudnienia we Włoszech i w Hiszpanii. Biorąc pod uwagę fakt, że oba kraje charakteryzuje dualizm między pracą podporządkowaną i samozatrudnieniem, autorka poświęca szczególną uwagę figurom prawnym, które niezbyt łatwo wpisują się w ten podział, a mianowicie samozatrudnionym ekonomicznie zależnym (przypadek hiszpański) oraz współpracy organizowanej przez zleceniodawcę i skoordynowanej współpracy organizowanej przez przyjmującego zamówienia (przypadek włoski). Podejmuje także próbę odpowiedzieć na pytanie, czy polski ustawodawca może wyciągnąć wnioski z opisanych w artykule regulacji obcych.

Słowa kluczowe: samozatrudnienie; stosunek pracy; prawo włoskie; prawo hiszpańskie

Dr Aneta Tyc, doktor nauk prawnych i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka bądź współautorka 80 publikacji w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Autorka kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, w tym 40 na międzynarodowych konferencjach za granicą. Recenzentka w kilku czasopismach naukowych, m.in. The Economic and Labour Relations Review oraz Central European Journal of Public Policy. Aktualnie prowadzi badania naukowe dotyczące praw pracowniczych w kontekście handlu światowego (w ramach grantu SONATA z Narodowego Centrum Nauki) oraz samozatrudnienia w ujęciu prawnoporównawczym (grant OPUS, Narodowe Centrum Nauki). Więcej informacji na: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/aneta-tyc.html