Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.3
JEL: K31
Aneta Tyc ORCID: 0000-0003-0593-2862 , e-mail: atyc|wpia.uni.lodz.pl| |atyc|wpia.uni.lodz.pl

Samozatrudnienie czy praca podporządkowana? Przypadki Włoch i Hiszpanii

Celem artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczących samozatrudnienia we Włoszech i w Hiszpanii. Biorąc pod uwagę fakt, że oba kraje charakteryzuje dualizm między pracą podporządkowaną i samozatrudnieniem, autorka poświęca szczególną uwagę figurom prawnym, które niezbyt łatwo wpisują się w ten podział, a mianowicie samozatrudnionym ekonomicznie zależnym (przypadek hiszpański) oraz współpracy organizowanej przez zleceniodawcę i skoordynowanej współpracy organizowanej przez przyjmującego zamówienia (przypadek włoski). Podejmuje także próbę odpowiedzieć na pytanie, czy polski ustawodawca może wyciągnąć wnioski z opisanych w artykule regulacji obcych.

Słowa kluczowe: samozatrudnienie; stosunek pracy; prawo włoskie; prawo hiszpańskie

Bibliografia

Bibliografia/References

Apilluelo Martín, M. (2018). Ámbito subjetivo de aplicación. W: G. L. Barrios Baudor (red.), Tratado del Trabajo Autónomo (s. 35–62). Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.

Bottini, A., Falasca, G. i Zambelli, A. (2019). Manuale di diritto del lavoro. Mediolan: Il Sole 24 Ore.

Carabelli, U. (2018). Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione. W: U. Carabelli i L. Fassina (red.), Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017. I seminari della Consulta giuridica CGIL, n. 1 (s. 41–64). Rzym: Ediesse.

Cavallini, G. (2018). Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del „nuovo” diritto civile a servizio del lavoro autonomo. W: G. Zilio Grandi i M. Biasi (red.), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile (s. 285–299). Mediolan: Wolters Kluwer, CEDAM.

Duraj, T. (2009). Praca na własny rachunek a prawo pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 24–33.

Duraj, T. (2020a). Prawo koalicji osób pracujących zarobkowo na własny rachunek po nowelizacji prawa związkowego — szanse i zagrożenia. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 27(2), 67–77. https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.007.11945

Duraj, T. (2020b). The Limits of Expansion of Labour Law to Non-labour Forms of Employment — Comments de lege lata and de lege ferenda. W: J. Wratny i A. Ludera-Ruszel (red.), New forms of employment and the challenges for Society, Law and Politics (s. 15–31). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28511-1_2

Kubot, Z. (2010). Samozatrudnienie pracowników. W: A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner (s. 57–67). Warszawa: Wolters Kluwer.

Ludera-Ruszel, A. (2017). Samozatrudnienie ekonomicznie zależne a konstytucyjna zasada ochrony pracy. Roczniki Nauk Prawnych, 27(1), 43–61. https://doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-3

Pallini, M. (2018). Gli incerti confini dell'ambito di applicazione dello Statuto del lavoro autonomo. W: G. Zilio Grandi i M. Biasi (red.), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile (s. 229–252). Mediolan: Wolters Kluwer, CEDAM.

Pérez Agulla, S. (2016). Trabajo Autónomo. Régimen Jurídico de la Prestación de Servicios Tras las Reformas Legislativas de 2015. W: Y. Sánchez-Urán Azana (red.), Colección Derecho del Trabajo y Seguridad Social (s. 1–177). Lisboa: Editorial Juruá.

Pérez Rey, J. (2016). El régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente: novedades legales y jurisprudenciales. Albacete: Editorial Bomarzo.

Perulli, A. (2018a). Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro. W: G. Zilio Grandi i M. Biasi (red.), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile (s. 43–66). Mediolan: Wolters Kluwer, CEDAM.

Perulli, A. (2018b). La legge di tutela del lavoro autonomo: profili introduttivi. W: L. Fiorillo i A. Perulli (red.), Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile (s. 3–12). Turyn: G. Giappichelli Editore.

Rausei, P. (2017). Lavoro autonomo e agile. Mediolan: Wolters Kluwer.

Razzolini, O. (2018). Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L'ambito di applicazione della legge n. 81/2017. W: L. Fiorillo i A. Perulli (red.), Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile (s. 13–26). Turyn: G. Giappichelli Editore.

Rinaldi, M. (2019). Il lavoro autonomo. Mediolan: Key Editore. https://doi.org/10.1177/2031952519867544

Santoro-Passarelli, G. (2017), Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell'impresa in via di trasformazione. Diritto delle Relazioni Industriali, (3/XXVII), 771–790.

Santoro-Passarelli, G. (2018). Lavoro eterorganizzato e l'interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 d. lgs. n. 81 del 2017. W: G. Zilio Grandi i M. Biasi (red.), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile (s. 433–439). Mediolan: Wolters Kluwer, CEDAM.

Semenza, R. i Mori, A. (2018). La crescita del lavoro autonomo e le nuove sfide sociali. W: G. Zilio Grandi i M. Biasi (red.), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile (s. 13–25). Mediolan: Wolters Kluwer, CEDAM.

Surdykowska, B. (2016). Między samozatrudnieniem fałszywym a zależnym. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 18–24.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę