Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ann Vrijsen

Ann Vrijsen, stopień prawniczy uzyskała w 2008 r. na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) i pracuje jako ekspert prawny i prawnik. W 2018 r. została zatrudniona na uniwersytecie w Hasselt w Belgii na stanowisku naukowym, jest członkiem projektu MEAT. UP. FFIRE, finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnie nia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.2
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)

Ze względu na zwiększone wykorzystanie na belgijskim rynku pracy podwykonawstwa i pracowników delegowanych pojawiają się problemy z prawidłowym ich wynagradzaniem. Władze belgijskie często spotykają się z sytuacjami, w których wskazane kategorie pracowników nie otrzymują od pracodawcy, będącego często (pod)wykonawcą przedsiębiorcy belgijskiego, prawidłowego wy-nagrodzenia. W związku z tym w 2012 r. wprowadzono program wspólnej odpowiedzialności, w którym klient lub wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłową wypłatę wynagrodzeń pracownikom (pod)wykonawcy, jeżeli ten w sposób rażący nie wywiązał się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikom. W artykule omówiono schemat odpowiedzialności zarówno z praktycznej, jak i teoretycznej perspektywy, dokonując przeglądu jego zastosowania w przypadku polskiego przedsiębiorstwa delegującego.

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników; wspólna odpowiedzialność; wynagrodzenie; Belgia