Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.2
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)
Marco Rocca ORCID: 0000-0003-0756-6616 , e-mail: mrocca|unistra.fr| |mrocca|unistra.fr

Belgijski system wspólnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzeń – łańcuch wzajemnych powiązań

Ze względu na zwiększone wykorzystanie na belgijskim rynku pracy podwykonawstwa i pracowników delegowanych pojawiają się problemy z prawidłowym ich wynagradzaniem. Władze belgijskie często spotykają się z sytuacjami, w których wskazane kategorie pracowników nie otrzymują od pracodawcy, będącego często (pod)wykonawcą przedsiębiorcy belgijskiego, prawidłowego wy-nagrodzenia. W związku z tym w 2012 r. wprowadzono program wspólnej odpowiedzialności, w którym klient lub wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłową wypłatę wynagrodzeń pracownikom (pod)wykonawcy, jeżeli ten w sposób rażący nie wywiązał się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikom. W artykule omówiono schemat odpowiedzialności zarówno z praktycznej, jak i teoretycznej perspektywy, dokonując przeglądu jego zastosowania w przypadku polskiego przedsiębiorstwa delegującego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: delegowanie pracowników; wspólna odpowiedzialność; wynagrodzenie; Belgia

Bibliografia

Blanpain, R. (2012). Labour Law in Belgium. Deventer: Kluwer Law International.

Bogoeski, V. (2017). Chain liability as a mechanism for strengthening the rights of posted workers. The German chain liability model. PROMO Working  Paper, 1–21, http://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/000/701/original/2017_09_26_PROMO_Briefing_Paper

_Bogoeski_final.pdf?1506505471

Croimans, B. & Van Overmeiren, F. (2014). Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden: eerste beoordeling van de juridische en praktische gevolgen. Or., (4), 106–117.

Dejonghe, D. (2012). Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor (onder)aannemers vernieuwd. Fisc.Act.afl., 36, 5–8.

Eliaerts, L. & Cockx, S. (2017). Specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector. TBO, 126–127.

European Commission. (2016). Study on wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors. Brussels.

Gratia, M. (2013). Lutte contre la fraude sociale et mécanismes de responsabilité soldiare: évolution de la matiere et actualité. Dr. Pén.entr.afl., (2–3), 19–69.

Hendrickx, f. en Engels, C. (2017). Arbeidsrecht: deel 2. Brugge: Die Keure. Heylen, D. & Verreyt, I. (2018), Arbeidsrecht toegepast. Antwerpen: Intersentia.

Kullmann, M. (2015). Enforcement of labour law in cross-border situations. A legal study of the EU's influence on the Dutch, German, and Swedish enforcement systems. Deventer: Wolters Kluwer.

Lillie, N. & Wagner, I. (2015). Subcontracting, insecurity and posted work: evidence from construction, meat processing and ship building. In: J. Drahokoupil (ed.), The outsourcing challenge. Brusseles ETUI, 157-174.

Moes, L., De Cnijf, H. & De Broeck, L. (eds.). (2013). Fiscaal praktijkboek 2012–2013. Directe belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken. Mechelen: Kluwer.

Rocca, M. & Vrijsen, A. (2018). Structural characteristics and labour market in the pork value chain — Belgium. MEAT.UP.FFIRE Report, 1–21, https://www.meatupffire.com/archive/meat-up-ffire-scientific-reports/

Rocca, M. & Vrijsen, A. (2019). Industrial relations in the pork value chain — Belgium. MEAT.UP.FFIRE Report, 1–32, https://www.meatupffire.com/archive/meat-up-ffire-scientific-reports/

Van de Calseyde, T. (2017). Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa. Tussen vrij verkeer en sociale concurrentie. Mechelen: Kluwer.

Van Eeckhoutte, W. (2018). Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities. 2018–2019. Mechelen: Kluwer.

Wagner, I. & Brentsen, L. (2016). Restricted rights: obstacles in enforcing the labour rights of mobile EU workers in the German and Dutch construction sector. Transfer, 22(2), 193–206, https://doi.org/10.1177/1024258916636025

X. (2013). Loonschulden. NJW, 498–499.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę