Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Brzosko
ORCID: 0000-0002-0187-4098
Dr Anna Brzosko, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością. Szczególnie bliski jest jej temat włączania niepełnosprawności. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team. Jest laureatką Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.4.2
JEL: M51

Publikacje dotyczące osób z niepełnosprawnością poświęcone są głównie sytuacji pojawiających się na ich styku z organizacją. Szeroko omawiane są aspekty rekrutacji, selekcji i fizycznego przystosowania do miejsca pracy. Większość badań jest prowadzona z punktu widzenia osób pełnosprawnych, które muszą przystosować się do przyjęcia w organizacjach pracowników z niepełnosprawnością i współpracy z nimi. Natomiast niewiele pozycji literaturowych poświęconych jest ocenie pracy tych pracowników z ich własnej perspektywy. Autorka stawia następujące pytania: Czy pracownicy z niepełnosprawnością i ich bezpośredni przełożeni postrzegają ocenę pracowniczą w podobny sposób? Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas oceny wyników pracy pracowników z niepełnosprawnością i ich pełnosprawnych kolegów? Jakie postawy wobec pracy są promowane przez przełożonych? W artykule omówiono wyniki badania kwestionariuszowego pracowników z niepełnosprawnością (92 osoby) oraz ich bezpośrednich przełożonych (50 osób), zatrudnionych w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy. Wskazują one na pewne rozbieżności w postrzeganiu oceny pracowniczej osób z niepełnosprawnością przez obie badane grupy.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność; pracownicy z niepełnosprawnością; zarządzanie niepełnosprawnością; ocena pracownicza

Dr Anna Brzosko, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością. Szczególnie bliski jest jej temat włączania niepełnosprawności. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team. Jest laureatką Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”. Jej praca doktorska, zatytułowana Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach, napisana pod kierunkiem prof. ALK dr. hab. Czesława Szmidta, otrzymała II nagrodę w kategorii prac doktorskich. Aktualnie autorka prowadzi badania dotyczące postrzegania niepełnosprawności w warunkach pracy zdalnej.