Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Kołomycew
ORCID: 0000-0003-2105-2953
Dr Anna Kołomycew, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w następujących obszarach: rządzenie publiczne na poziomie lokalnym, instrumenty zaangażowania obywatelskiego, polityki publiczne oraz przedsiębiorczość społeczna.
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.8.8
JEL: K31, D79

W artykule postawiono tezę o pełnieniu przez powiatowe rady rynku pracy (PRRP) roli podmiotu lokalnego współrządzenia. W rezultacie opisanych w artykule badań stwierdzono samodzielność interesariuszy w zakresie wyboru przedstawicieli do składu PRRP, samodzielność PRRP w kształtowaniu ich roli w lokalnym współrządzeniu oraz sile sprawczej opinii generowanych przez PRRP.

Słowa kluczowe: powiatowa rada rynku pracy; rada społeczna; lokalne współrządzenie; Polska

Dr Anna Kołomycew, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w następujących obszarach: rządzenie publiczne na poziomie lokalnym, instrumenty zaangażowania obywatelskiego, polityki publiczne oraz przedsiębiorczość społeczna.