Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr. jur. Helga Spindler
ehem. Universität Duisburg-Essen, Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik.
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.10.2
JEL: K31 (artykuł w języku niemieckim)

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie ewolucji regulacji prawnych oraz dyskusji na temat prawa do zabezpieczenia minimum egzystencji w Niemczech. Rozważania są prowadzone w kontekście historycznym odnoszącym się do powstania pomocy społecznej przed 1962 r., zmian prawa dotyczącego ustawodawstwa z zakresu pomocy społecznej od 1962 r. do 2004 r., tzw. reformy Hartza oraz orzecznictwa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 2010 r.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie społeczne w Niemczech; minimum egzystencji

ehem. Universität Duisburg-Essen, Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik.