Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Irena Boruta

Dr hab. Irena Boruta, aktualnie badacz niezależna, stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. W tym czasie koncentrowała uwagę na rozwiązaniach prawnych określających miejsce kobiet w pracy. Z kolei zainteresowania przeniosła na przyszłość pracy, szczególnie na wpływ globalizacji na pracę, zmieniając też afiliację. Poza pracą naukową i dydaktyczną podjęła się przeprowadzenia negocjacji akcesyjnych w obszarach: swobodny przepływ osób i polityka społeczna z pozycji wiceminister w Ministerstwie Pracy, Płac i Polityki Społecznej w rządzie J. Buzka. W latach 2005–2013 była sędzią w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, precyzyjniej w jego wyspecjalizowanym Sądzie ds. Służby Publicznej. Przez lata była delegatem pracowników a następnie reprezentowała polski rząd w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.1
JEL: K31

Światu brakuje spójnej i pozytywnej narracji, która wskazywałaby na to, co dalej z pracą. Te uwagi należy odnieść do ostatniej wizji „Przyszłości pracy” autorstwa Międzynarodowej Organizacji Pracy. W konsekwencji uzasadniony jest apel, by MOP w większym stopniu nadążała za współczesnymi wyzwaniami. Nie chodzi przy tym, aby organizacja ta opowiedziała się za schyłkiem pracy jako jedynym przyszłościowym scenariuszem, lecz by w dobie, w której sztuczna inteligencja (szerzej: cyfryzacja) jest projektem niedokończonym, wzięła pod uwagę kontynuację pracy albo jej koniec jako dwie przyszłościowe ewentualności. Takie podejście nie grozi pozostawieniem ludzi samym sobie na wypadek gdyby mieli oni na stałe stracić pracę i dochód.

Słowa kluczowe: przyszłość pracy; sztuczna inteligencja/robotyka; schyłek pracy jako jeden z możliwych scenariuszy przyszłościowych