Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Katarzyna Szlachta-Kisiel
ORCID: 0000-0002-6782-4245
Uniwersytet Jagielloński, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej.
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.10.6
JEL: K31

Wprowadzając z dniem 1 stycznia 2009 r. instytucję rekompensaty do dotychczas ukształtowanego systemu ubezpieczeń społecznych ustawodawca zdecydował o zabezpieczeniu roszczeń wszystkich ubezpieczonych legitymujących się co najmniej 15-letnim okresem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jednak ukształtowane dwie ścieżki interpretacji przepisów dotyczących prawa do rekompensaty sprawiają, że ustalone w ten sposób dwa zakresy podmiotowe uprawnionych nie odzwierciedlają w pełni założeń systemowych i celowościowych tej instytucji. Przedstawienie w artykule tych koncepcji interpretacji przepisów prawa do rekompensaty oraz próba ustalenia ich wzajemnych relacji są istotne dla zamierzonej przez ustawodawcę realizacji przepisów dotyczących prawa do rekompensaty.

Słowa kluczowe: rekompensata; emerytura pomostowa; warunki szczególne; wcześniejsza emerytura

Uniwersytet Jagielloński, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej.