Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Magdalena Gumola
Asystent w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.10.5
JEL: K31

Przedmiotem artykułu są podstawowe problemy związane z pozycją zwyczaju w stosunkach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i wypracowanej w nim metodzie posługiwania się zwyczajem w odniesieniu do prawa stanowionego. Autorka wskazuje, że zwyczaj może zaistnieć zarówno w treści stosunku pracy, uzupełniając wzajemne prawa i obowiązki stron tego stosunku, jak i stanowić niekiedy immanentny element sposobu wykonywania pracy. Co więcej, wydaje się, że niekiedy zwyczaj, stanowiąc w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania stosunku pracy, staje się z czasem elementem treści stosunku pracy, kształtując wzajemne prawa i obowiązki stron. Warunkiem, aby tak się stało, jest znajomość i akceptacja, choćby bierna, danego zwyczaju przez obie strony stosunku pracy.

Słowa kluczowe: prawo zwyczajowe; zwyczaj w stosunkach pracowniczych i w judykaturze; treść stosunku pracy; wykonywanie stosunku pracy

Asystent w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.