Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Magdalena Pyrowicz
ORCID: 0000-0003-0664-7238
Mgr Magdalena Pyrowicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu stypendialnego studiowała także na Northeastern Illinois University. W czasie studiów związana z Kołem Naukowym Prawa Pracy, gdzie pełniła funkcję prezesa. Obecnie specjalizuje się w prawie pracy w Kancelarii Nowicki Ziemczyk.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.4
JEL: K31

Tematem artykułu jest problematyka zatrudnienia programisty w formie telepracy, które ze względu na swój  międzygałęziowy charakter powinno być interpretowane z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa pracy, jak i prawa autorskiego. W odniesieniu do specyfiki pracy  twórczej i możliwości jej wykonywania na odległość, autorka omawia problemy związane z zatrudnieniem pracowników w formie telepracy, w szczególności: czas i miejsce pracy, regularność jej świadczenia oraz podporządkowanie programisty i jego kontrolę przez pracodawcę. Odnosi się także do kwestii wykorzystania prywatnego sprzętu pracownika oraz pojawiających się na tym tle wątpliwości z zakresu wypłaty ekwiwalentu. Autorka wskazuje na problematyczne sfery występujące podczas wykonywania telepracy przez programistę, proponując ich możliwe praktyczne rozwiązania.

Słowa kluczowe: telepraca; twórca; program komputerowy; podporządkowanie w stosunku telepracy; podporządkowanie autonomiczne; czas pracy telepracownika; miejsce pracy telepracownika

Mgr Magdalena Pyrowicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu stypendialnego studiowała także na Northeastern Illinois University. W czasie studiów związana z Kołem Naukowym Prawa Pracy, gdzie pełniła funkcję prezesa. Obecnie specjalizuje się w prawie pracy w Kancelarii Nowicki Ziemczyk.