Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.4
JEL: K31

Zatrudnienie pracownika-twórcy programu komputerowego w formie telepracy

Tematem artykułu jest problematyka zatrudnienia programisty w formie telepracy, które ze względu na swój  międzygałęziowy charakter powinno być interpretowane z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa pracy, jak i prawa autorskiego. W odniesieniu do specyfiki pracy  twórczej i możliwości jej wykonywania na odległość, autorka omawia problemy związane z zatrudnieniem pracowników w formie telepracy, w szczególności: czas i miejsce pracy, regularność jej świadczenia oraz podporządkowanie programisty i jego kontrolę przez pracodawcę. Odnosi się także do kwestii wykorzystania prywatnego sprzętu pracownika oraz pojawiających się na tym tle wątpliwości z zakresu wypłaty ekwiwalentu. Autorka wskazuje na problematyczne sfery występujące podczas wykonywania telepracy przez programistę, proponując ich możliwe praktyczne rozwiązania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: telepraca; twórca; program komputerowy; podporządkowanie w stosunku telepracy; podporządkowanie autonomiczne; czas pracy telepracownika; miejsce pracy telepracownika

Bibliografia

Bąk, E. (2006). Elastyczne formy zatrudnienia. Biblioteka Monitora Prawa Pracy, (1).

Bąk, E. (2009). Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa.

Ciupa, S. W. (2007). Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Część 1. Monitor Prawa Pracy, (11).

Ciupa, S. W. (2007). Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Część 2. Monitor Prawa Pracy, (12).

Drzewiecka, E. (2014). Telepraca. Warszawa.

Masewicz, W. (1996). Czas pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Warszawa.

Muszalski, W. (2017). W: W. Muszalski, (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Pietrzak, E. (2011). W kwestii ustawowej definicji telepracy i telepracownika. Monitor Prawa Pracy, (11).

Rycak, M. (2009). Planowanie i rozliczanie czasu pracy. Warszawa.

Sobczyk, A. (2017). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2009). Telepraca w prawie polskim. Warszawa.

Szymczak, M. (1989). Słownik języka polskiego, t. III. Warszawa.

Świątkowski, A. M. (2006). Telepraca — specyfika pracy na odległość. Monitor Prawa Pracy, (7).

Wiśniewski J. (2007). Zatrudnianie telepracowników w formie telepracy. Toruń.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę