Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Magdalena Szczepańska
ORCID: 0000-0003-1040-5792
Dr hab. Magdalena Szczepańska, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń na życie i umowy ubezpieczenia, jak również w problematyce ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.8.4
JEL: K39

Artykuł dotyczy problematyki pojęcia wypadku przy pracy posła i senatora w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zagadnienie to autorka przedstawia w szerszym kontekście, z uwzględnieniem analizy definicji pracowniczego wypadku przy pracy. Szczegółowo omawia różnice pomiędzy pracowniczym a niepracowniczym wypadkiem przy pracy. Istotną część artykułu poświecono kwestii zakresu czynności objętych pojęciem wypadku posła i senatora.

Słowa kluczowe: poseł; senator; wypadek przy pracy; ubezpieczenia społeczne; ubezpieczenie wypadkowe

Dr hab. Magdalena Szczepańska, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń na życie i umowy ubezpieczenia, jak również w problematyce ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń.