Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Pojęcie wypadku przy pracy posła i senatora

Artykuł dotyczy problematyki pojęcia wypadku przy pracy posła i senatora w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zagadnienie to autorka przedstawia w szerszym kontekście, z uwzględnieniem analizy definicji pracowniczego wypadku przy pracy. Szczegółowo omawia różnice pomiędzy pracowniczym a niepracowniczym wypadkiem przy pracy. Istotną część artykułu poświecono kwestii zakresu czynności objętych pojęciem wypadku posła i senatora.

Słowa kluczowe: poseł; senator; wypadek przy pracy; ubezpieczenia społeczne; ubezpieczenie wypadkowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Bińczycka-Majewska, T. (2007). Ekspertyza w sprawie wypadków przy wykonywaniu mandatu posła i senatora. W: I. Galińska-Rączy (red.), Status posła, cz. II. Studia Biura Analiz Sejmowych. Warszawa.

Banaszak, Z. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa.

Brol, J. (1991). Świadczenia wypadkowe. W: Cz. Jackowiak (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Wrocław.

Czeszejko-Sochacki, Z. (1997). Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa.

Dzienisiuk, D. (2015). Niektóre problemy związane z pojęciem wypadku przy pracy. W: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy. Warszawa–Toruń.

Garlicki, L. (2012). Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa.

Gersdorf, M. i Gudowska B. (red). (2014). Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz. Legalis.

Grajewski, K. (1994). Immunitet materialny członka parlamentu w świetle uregulować Małej Konstytucji. Państwo i Prawo, (5).

Gudowska, B. (2014). W: J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Legalis.

Janicka, A. (2007). Interpretacja zwrotu „w związku z pełnieniem obowiązków służbowych” w świetle art. 233 § 1 Kodeksu karnego w kontekście uczestnictwa posła w uroczystościach święta 3-go Maja. W: Status posła, cz. I. Studia Biura Analiz Sejmowych. Warszawa.

Lach, D. E., Samol, S. i Ślebzak, K. (2010). Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy. Komentarz. Warszawa.

Loga, J. (1981). Wypadek przy pracy. Pojęcie prawne. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (1972). Wypadek w drodze do pracy i z pracy. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2009). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa.

Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków.

Salwa, Z. (2003). Pojęcie wypadku przy pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Stelina, J. (2015). Możliwość zrzekania się prawa do uposażenia oraz prawo do uposażenia w okresie urlopu od wykonywania obowiązków poselskich. W: I. Galińska-Rączy (red.), Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), tom 2, część 1. Warszawa.

Witoszko, W. (2010). Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Warszawa.

Zubik, M. (1997). Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP. Państwo i Prawo, (9).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę