Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Marco Rocca
ORCID: 0000-0003-0756-6616

Marco Rocca, pracownik naukowy CNRS na Uniwersytecie w Strasburgu (UMR 7354 DRES) we Francji oraz wykładowca europejskiego i międzynarodowego prawa pracy (Université de Liege, Belgia). Jego badania doktoranckie dotyczyły związku między delegowaniem pracowników a zbiorowym prawem pracy i zostały opublikowane w książce „Posting of Workers and Collective Labour Law: There and Back Again. Between Internal Market and Fundamental Rights” (Intersentia, 2015). Jest członkiem projektu MEAT. UP. FFIRE, finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.2
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)

Ze względu na zwiększone wykorzystanie na belgijskim rynku pracy podwykonawstwa i pracowników delegowanych pojawiają się problemy z prawidłowym ich wynagradzaniem. Władze belgijskie często spotykają się z sytuacjami, w których wskazane kategorie pracowników nie otrzymują od pracodawcy, będącego często (pod)wykonawcą przedsiębiorcy belgijskiego, prawidłowego wy-nagrodzenia. W związku z tym w 2012 r. wprowadzono program wspólnej odpowiedzialności, w którym klient lub wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłową wypłatę wynagrodzeń pracownikom (pod)wykonawcy, jeżeli ten w sposób rażący nie wywiązał się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikom. W artykule omówiono schemat odpowiedzialności zarówno z praktycznej, jak i teoretycznej perspektywy, dokonując przeglądu jego zastosowania w przypadku polskiego przedsiębiorstwa delegującego.

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników; wspólna odpowiedzialność; wynagrodzenie; Belgia