Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Mariola Adamiec-Witek
Mgr Mariola Adamiec-Witek, w roku 1986 r. ukończyła Uniwersytet Śląski — Wydział Prawa. Od 1995 roku jest sędzią i orzeka w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (jest przewodniczącą tego Wydziału). Od 2017 r. wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.11.6
JEL: K31

Autorka omawia sposób obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych (w wybranych aspektach), w szczególności w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy było poprzedzone długim okresem niewykonywania pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, a następnie urlopem macierzyńskim, wskazując przy tym istniejącą lukę prawną. Przedstawia możliwe sposoby obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w takiej sytuacji oraz formułuje uwagi de lege ferenda.

Słowa kluczowe: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; pracownik tymczasowy; urlop wypoczynkowy; luka w przepisach

Mgr Mariola Adamiec-Witek, w roku 1986 r. ukończyła Uniwersytet Śląski — Wydział Prawa. Od 1995 roku jest sędzią i orzeka w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (jest przewodniczącą tego Wydziału). Od 2017 r. wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.