Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych długotrwale nieobecnych w pracy — luka prawna w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Autorka omawia sposób obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych (w wybranych aspektach), w szczególności w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy było poprzedzone długim okresem niewykonywania pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, a następnie urlopem macierzyńskim, wskazując przy tym istniejącą lukę prawną. Przedstawia możliwe sposoby obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w takiej sytuacji oraz formułuje uwagi de lege ferenda.

Słowa kluczowe: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; pracownik tymczasowy; urlop wypoczynkowy; luka w przepisach

Bibliografia

Bibliografia/References

Jaśkowski, K. (2017). Komentarz aktualizowany do art. 152 Kodeksu pracy. Lex.

Kosut, A. (2020). Komentarz do art. 152 Kodeksu pracy. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Lex.

Lenart, B. (2014). Komentarz do art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Legalis.

Muszalski, W. (red.). (2019). Komentarz do Kodeksu pracy. Warszawa.

Pisarczyk, Ł. (2017). Komentarz do art. 152 kodeksu pracy. W: L. Florek (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Lex.

Reda-Ciszewska, A. (2017). Komentarz do art. 6 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W: A. Reda-Ciszewska i M. Rycak (red.), Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz. Lex.

Rzetecka-Gil, A. (2017). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Lex.

Sobczyk, A. (2005). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. Zakamycze.

Spytek-Bandurska, G. (2018). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Legalis.

Walczak, K. (2021). Komentarz do art. 5 k.p. W: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Legalis.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę