Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Monika Kapusta
ORCID: 0000-0002-7632-244X

Dr Monika Kapusta, absolwentka kierunków Administracja i Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obroniła rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ. Od lat współpracuje z kancelariami radcowskimi z regionu łódzkiego. Od 2015 r. członek Rady Ekspertów w Fundacji Rady Biznesu. Od 2016 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Od 2018 r. adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.9.7
JEL: K23, K32

Celem artykułu jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć pojęcie „świadczenie nienależnie pobrane” w świetle przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwłaszcza że ustawodawca zdefiniował bardzo podobne pojęcia (nienależnie pobrane świadczenie oraz nienależnie pobrane świadczenia) również w innych aktach prawnych i w każdym z nich są one rozumiane inaczej. Zdaniem autorki, skoro prawodawca wprowadził różne definicje legalne tego samego, czy zbliżonych sformułowań, to organy administracji różnice te powinny uwzględniać w praktyce stosowania prawa. Co więcej, kwestia ta musi zostać dostrzeżona w orzecznictwie sądów administracyjnych. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy stosowanie analogii i pomocnicze posługiwanie się innymi definicjami w sprawach dotyczących świadczenia nienależnie pobranego jest dopuszczalne.

Słowa kluczowe: świadczenia pieniężne; pomoc społeczna; definicja legalna; zwrot świadczenia