Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.9.7
JEL: K23, K32

Definicja świadczenia nienależnie pobranego w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej

Celem artykułu jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć pojęcie „świadczenie nienależnie pobrane” w świetle przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwłaszcza że ustawodawca zdefiniował bardzo podobne pojęcia (nienależnie pobrane świadczenie oraz nienależnie pobrane świadczenia) również w innych aktach prawnych i w każdym z nich są one rozumiane inaczej. Zdaniem autorki, skoro prawodawca wprowadził różne definicje legalne tego samego, czy zbliżonych sformułowań, to organy administracji różnice te powinny uwzględniać w praktyce stosowania prawa. Co więcej, kwestia ta musi zostać dostrzeżona w orzecznictwie sądów administracyjnych. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy stosowanie analogii i pomocnicze posługiwanie się innymi definicjami w sprawach dotyczących świadczenia nienależnie pobranego jest dopuszczalne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: świadczenia pieniężne; pomoc społeczna; definicja legalna; zwrot świadczenia

Bibliografia

Bibliografia/References

Duniewska, Z. (2014). Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego (dobra administracyjnoprawnego). W Z. Duniewska (Red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Frąckowiak, R. (2019). Komentarz do art. 6. W R. Frąckowiak (Red.), Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Legalis.

Jendrośka, J. (1963). Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego. Wrocław.

Koźmiński, A., & Piotrowski, W. (2002). Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN.

Maciejko, W. (2011), Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Przemyśl–Rzeszów.

Maciejko, W. (2013). Komentarz do art. 6. W W. Maciejko & P. Zborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. LexisNexis.

Martysz, C., Nitecki, S., & Szpor, G. (2001). Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Arche.

Nitecki, S. (2003). Zasada praw nabytych a weryfikacja decyzji administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego na przykładzie ustawy o pomocy społecznej, W J. Filipek (Red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa. Wyższa Szkoła Administracji.

Pieprzny, S. (2005). Udział jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej w Polsce. W E. Ura (Red.), Granice samodzielności wspólnot samorządowych w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Baranów Sandomierski, 22–25 maja 2005. Rzeszów.

Piskozub, P. (2020). Świadczenia nienależnie pobrane w ustawie o pomocy społecznej. Legalis.

Sierpowska, I. (2013). Bezpieczeństwo socjalne — jako kategoria dobra publicznego — na przykładzie dobra publicznego. W M. Woźniak (Red.), Administracja dóbr i usług publicznych. Difin.

Sierpowska, I. (2021). Pomoc społeczna. Komentarz. LEX/el.

Tyszka, Z. (1995), Rodzina w świecie współczesnym — jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. W T. Pilch & I. Leparczyk (Red.), Pedagogika społeczna. ŻAK.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę