Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 01/2006

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
29.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Walerian Sanetra

Kilka refleksji o przyszłości prawa pracy
Dla rozważań na temat przyszłości prawa pracy znamienne jest podejście postulatywne i prognostyczne. Postulaty i przewidywania co do przyszłego jego kształtu są - w ocenie autora artykułu - dość jednostronne i podlegają swoistej modzie. W związku z tym podważenia, a co najmniej głębszej refleksji wymagają np. takie stereotypy, jak przekonanie o liberalizacji i deregulacji prawa pracy czy o zbawczym znaczeniu odrębnych regulacji dla małych pracodawców. Prawo pracy współcześnie coraz bardziej staje się prawem pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, przy czym jego przyszłość powinna być wiązana głównie z regulacjami nastawionymi na rozwój i podnoszenie poziomu edukacji, nauki i nowoczesnych technologii.

Studia i opracowania

Eliza Mazurczak

Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego -
- sprawozdanie z XV Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wykładnia i praktyka

Artur Tomanek

Czas pracy w urzędach państwowych
Problematyka zatrudnienia pracowników urzędów państwowych nieczęsto jest podejmowana w literaturze przedmiotu. Zasługuje ona tymczasem na większe zainteresowanie doktryny, mając na względzie potrzeby zgłaszane przez praktykę i złożoność materii prawnej, stojącej na pograniczu tradycyjnego prawa pracy i prawa urzędniczego. Przedmiotem artykułu jest charakterystyka czasu pracy pracowników podlegających przepisom ustawy o służbie cywilnej z 1998 r. oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych z 1982 r. Regulacja prawna czasu pracy zamieszczona w tych ustawach nie uległa zmianom mimo dokonanych ostatnio nowelizacji działu szóstego kodeksu pracy. Powstaje zatem pytanie, w jakim zakresie zachowuje ona charakter odrębny w stosunku do norm kodeksowych. W tym kontekście autor rozważa również pojęcie pracy ponadwymiarowej występujące w omawianych pragmatykach służbowych.

Krzysztof Stefański

Okresy odpoczynku w kodeksie pracy
Regulacja dotycząca okresów odpoczynku w kodeksie pracy obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Autor omawia problematykę związaną z tą regulacją wskazując na jej źródła w prawie europejskim. Przedstawia również liczne wątpliwości interpretacyjne, dotyczące zwłaszcza udzielania odpoczynku tygodniowego. Analizuje wpływ okresów niezaliczanych do czasu pracy, takich jak dyżur czy podróż służbowa, na realizację uprawnienia do odpoczynku.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Ustawa kominowa

Michał Raczkowski Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 czerwca 2003 r. (I PK 206/02) w sprawie uchylenia się pracownicy w ciąży od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Umowa na okres próbny

Konsultacje i wyjaśnienia

Urlop wypoczynkowy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 228 z 22 listopada 2005 r. do numeru 267 z 30 grudnia 2005 r. (ostatni numer w 2005 r.)

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 stycznia 2006 r.

Przegląd wydawnictw

Konstrukcje prawa emerytalnego, praca zbiorowa pod red. Teresy Bińczyckiej-Majewskiej (rec. Wiesław Koczur)

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł