Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 07/2005

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
29.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
W numerze:

Wojciech Muszalski

Przyszłość prawa pracy
Gospodarka rynkowa sprzyja rozwojowi różnorodnych form świadczenia pracy poza umową o pracę. Stąd wypływa zainteresowanie tymi formami w aspekcie prawnym. Zainteresowanie to wzmagają zamierzenia dotyczące rekodyfikacji kodeksu pracy. Wskazywane w aktualnej literaturze problemy z tym związane wymagają jednak odpowiedniej konfrontacji i nie mogą być ujmowane jednostronnie. Autor przeciwstawia się próbom tworzenia jednego kodeksu dla wszystkich zatrudnionych i uznaje, iż należy regulować pozapracownicze stosunki zatrudnienia odrębnie.

Studia i opracowania

Beata Bury

Uprawnienia kierownicze pracodawcy a polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - artykuł dyskusyjny
Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, jak daleko sięgają uprawnienia dyrektywne pracodawcy w zakresie wydawania pracownikom poleceń pracy nadliczbowej, zwracając przy tym uwagę, iż przypadki odmowy wykonania przez pracownika pracy w "nadgodzinach" są dopuszczalne zarówno z punktu widzenia przepisów prawa pracy, jak i zasad współżycia społecznego, a także kiedy pracownik może skutecznie zakwestionować polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.

Wykładnia i praktyka

Agnieszka Różańska

O pojęciu doby w przepisach o czasie pracy
Pojęcie doby jest jednym z kilku nowych pojęć obowiązujących w kodeksie pracy od 1 stycznia 2004 r. Autorka omawia zakres stosowania definicji doby oraz charakter tego pojęcia. Przedstawia najistotniejsze konsekwencje wprowadzenia tej definicji oraz problemy związane z jej stosowaniem.

Dariusz Duda

Pouczenie pracownika o roszczeniach - art. 477 zdanie 2 k.p.c.
Z mocy uchwalonej w lipcu 2004 r. noweli do kodeksu postępowania cywilnego od 5 lutego br. przestała istnieć instytucja orzekania ponad żądanie. W jej miejsce ustawodawca wprowadził obowiązek przewodniczącego pouczenia pracownika o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów. Autor przedstawia najbardziej istotne zagadnienia bezpośrednio dotyczące stosowania tej nowej instytucji prawa procesowego.
Renata Markowska-Wolert Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiejAutorka omawia prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej, które przewiduje ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej implementująca postanowienia dyrektywy nr 2001/86/WE z 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Łukasz Pisarczyk

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2004 r. (I PK 489/03) w sprawie utrzymania ochrony przed wypowiedzeniem w trakcie procedury likwidacyjnej, której towarzyszy przejęcie zakładu pracy

Wyjaśnienia treści postanowień układu zbiorowego pracy

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Zaległy urlop wypoczynkowy osoby pracującej w niepełnym wymiarze

Konsultacje i wyjaśnienia

Czas pracy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 90 z 23 maja 2005 r. do numeru 110 z 22 czerwca 2005 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 lipca 2005 r.

Przegląd wydawnictw

Arkadiusz Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia rec. Bolesław Maciej Ćwiertniak
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł