Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 10/2006

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
29.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Teresa Liszcz

Papież Jan Paweł II o pracy - w 25 rocznicę ogłoszenia encykliki "Laborem exercens"
14 września br. minęło dokładnie 25 lat od ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens", poświęconej w całości pracy ludzkiej. Z tej okazji autorka przypomina wciąż aktualne tezy tej encykliki, dotyczące moralnego ładu pracy, w którym pierwszorzędne znaczenie zawsze ma zasada pierwszeństwa pracy przed kapitałem, wynikająca z przyrodzonej godności człowieka jako podmiotu pracy. Z tej fundamentalnej zasady Jan Paweł II wyprowadził prawo każdego człowieka do pracy, a jednocześnie obowiązek władz publicznych oraz innych tzw. pośrednich pracodawców do przeciwdziałania zjawisku bezrobocia, a także prawo do sprawiedliwej zapłaty, wystarczającej na utrzymanie pracownika i jego rodziny, oraz prawo do wypoczynku i do ochrony życia rodzinnego. Wszystkie te tezy zachowały po 25 latach pełny walor. Niezwykle aktualnie brzmi też obecnie w Polsce przestroga przed niebezpieczeństwem potraktowania pracy ludzkiej jako "sui generis" "towaru" czy anonimowej "siły roboczej" wszędzie tam, gdzie "całe widzenie problematyki ekonomicznej nacechowane jest przesłankami ekonomizmu materialistycznego".

Studia i opracowania

Aneta Gedrewicz-Niewińska

Mandat pracownika samorządowego z wyboru (próba zdefiniowania)
Wybór jako źródło stosunku pracy wiąże się z wieloma spornymi zagadnieniami. Podstawowym problemem jest ustalenie, co wyróżnia kadry (nie tylko w samorządzie terytorialnym), którym powierza się mandat pracownika z wyboru. Zdefiniowanie pojęcia "mandat pracownika samorządowego z wyboru" pozwala na określenie ogólnych elementów należących do istoty mandatu pracownika z wyboru.

Wykładnia i praktyka

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za lata 2004 i 2005 -- cz. 1 Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach z zakresu prawa pracy został pomyślany jako publikacja cykliczna. Ma on stanowić przegląd wszystkich orzeczeń Trybunału zawierających wykładnię wspólnotowego prawa pracy z ubiegłego roku kalendarzowego lub z ubiegłego półrocza roku kalendarzowego -- zależnie od liczby wydanych przez Trybunał orzeczeń. Niniejszy przegląd wyjątkowo obejmuje dwa lata kalendarzowe. Rozpoczęcie przeglądu orzecznictwa Trybunału od roku 2004 jest podyktowane z jednej strony tym, że jest to rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a z drugiej strony tym, że wcześniejsze orzecznictwo Trybunału znajduje odbicie w polskich opracowaniach omawiających poszczególne działy wspólnotowego prawa pracy.

Artur Tomanek

Terminowość wypłaty wynagrodzenia w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną
Zamierzeniem autora jest określenie zakresu obowiązku terminowego wypłacania wynagrodzenia w odniesieniu do pracodawców poddanych postępowaniu upadłościowemu obejmującemu likwidację majątku dłużnika. Autor przedstawia relacje między specyficzną regulacją prawa upadłościowego a odpowiednimi normami prawa pracy proklamującymi sankcje, które mogą dotknąć pracodawcę naruszającego ten podstawowy obowiązek wobec pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Poza zakresem rozważań pozostaje sytuacja pracodawców w stanie upadłości z opcją układową, a także problem stosowania tzw. nakazu płatniczego inspektora pracy w postępowaniu upadłościowym. Kwestie te będą przedmiotem odrębnych opracowań.

Krzysztof Wojciech

Baran Modele polubownego likwidowania sporów z zakresu prawa pracy
Wprowadzenie instytucji mediacji do kodeksu prawa cywilnego oraz dopuszczalność likwidowania sporów z zakresu prawa pracy przed sądami polubownymi postawiło na nowo problem modelu polubownego załatwiania tego rodzaju sporów. Rozważania zamieszczone w artykule mają dualistyczny charakter: ogólnoteoretyczny oraz praktyczny. Pierwszy aspekt dotyczy nowej systematyki procedur irenicznych, drugi zaś relacji normatywnych pomiędzy poszczególnymi rodzajami ugód oraz ich następstw w sferze proceduralnej.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Ustawa z 13 marca 2003 r. o zwolnieniach grupowych

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Zaliczanie do okresu pracy w Polsce okresów zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w zakresie uprawnień pracowniczych

Konsultacje i wyjaśnienia

Ochrona stosunku pracy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 156 z 1 września 2006 r. do numeru 173 z 29 września 2006 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 października 2006 r.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł