Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 12/2005

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
29.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Łukasz Pisarczyk

Wybrane problemy dostosowania prawa polskiego do wspólnotowych standardów w zakresie informowania i konsultowania pracowników
Wzrost zainteresowania prawem pracowników do informacji i konsultacji wiąże się z trwającymi pracami nad nową ustawą, której celem jest dostosowanie prawa polskiego do wymogów wspólnotowych. W dyskusji, która towarzyszy procesowi legislacyjnemu, podkreśla się przede wszystkim uciążliwości i zagrożenia, jakie może stwarzać nowa regulacja. W prezentowanym artykule autor wskazuje pozytywne aspekty informacji i konsultacji, podkreślając możliwość ich wykorzystania jako ważnego narzędzia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zwraca także uwagę na korzyści, jakie procedury informacyjno-konsultacyjne mogą nieść ze sobą dla pracodawców oraz związków zawodowych. Ciekawym uzupełnieniem jest omówienie stanowisk prezentowanych na VIII Europejskim Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który odbył się w dniach 20-23 września 2005 r. w Bolonii, a którego jednym z głównych tematów były nowe granice prawa pracowników do informacji i konsultacji.

Studia i opracowania

Radosław Pacud

Finansowe gwarancje wzrostu wkładów emerytalnych w otwartych funduszach emerytalnych
Autor prezentuje praktyczne i teoretyczne aspekty zabezpieczenia wzrostu wkładów emerytalnych w II filarze za pomocą gwarancji ubezpieczeniowych. Przedstawia strukturę gwarancji wzrostu wkładów członkowskich w otwartych funduszach emerytalnych, a w szczególności rodzaje podmiotów gwarantujących wzrost tych wkładów i sposób realizacji działań gwarancyjnych oraz funkcjonowanie tych gwarancji w latach 1999-2005. Analizowane gwarancje należą do podstawowych instytucji ochrony praw majątkowych członków otwartych funduszy emerytalnych, stąd od ich skuteczności będzie zależeć wielkość przyszłych emerytur dożywotnich. Poruszając to zagadnienie, autor zauważa, że przepisy prawne dotyczące zabezpieczenia wzrostu wkładów emerytalnych przynależą bardziej do języka finansów aniżeli znanych pojęć języka prawniczego. Zdaniem autora, nie można jednak oczekiwać, iż zmiana sposobu finansowania świadczeń emerytalnych nie sprawi trudności w tworzeniu i stosowaniu odpowiedniej aparatury pojęciowej, którą trzeba przyswoić dla zrozumienia kluczowych norm prawnych.

Wykładnia i praktyka

Zdzisław Kubot

Praca ponadwymiarowa
Praca ponadwymiarowa ma węzłowe znaczenie w aspekcie czasu pracy oraz wypoczynku pracownika. Istotna jest nie tylko regulacja prawna pracy ponadwymiarowej, ale także praktyka jej stosowania. W praktyce nierzadko dochodzi do jawnego lub ukrytego naruszania przepisów regulujących pracę ponadwymiarową. Oznacza to nie tylko zwiększenie wymiaru czasu pracy i ograniczenie wypoczynku pracowników, ale także niewypłacenie należnego im wynagrodzenia. Autor omawia pracę w godzinach nadliczbowych w rozumieniu art. 151 k.p., pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli i nauczycieli akademickich, dyżur medyczny, pracę ponad wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracę poza normalnymi godzinami pracy w służbie cywilnej oraz pracę ponad normy czasu pracy wykonywaną dobrowolnie.

Monika Lewandowicz-Machnikow

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych od momentu wejścia w życie, tj. od 1 maja 2004 r., wywołuje kontrowersje społeczne i budzi wiele wątpliwości, wynikających zarówno z przyjęcia dyskusyjnych konstrukcji prawnych, jak i nieprecyzyjnych wypowiedzi ustawodawcy. Stosowania ustawy nie ułatwiają również jej nowelizacje. Problematyka związana z prawem do świadczeń rodzinnych jest bogata i nie da się jej wyczerpująco przedstawić w ramach jednego artykułu. Prezentowany tekst przybliża tę tematykę i przedstawia wybrane zagadnienia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na tle charakterystyki instytucji świadczeń rodzinnych w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych ostatnio zmian regulacji prawnej.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Jakub Stelina

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 września 2004 r. (I PK 704/03) w sprawie odwołania ze stanowiska w sposób równoznaczny z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia

Czas pracy w podróży służbowej

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Konsultacje i wyjaśnienia

Czas pracy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 210 z 27 października 2005 r. do numeru 227 z 18 listopada 2005 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 grudnia 2005 r.

Przegląd wydawnictw

Dorota Dzienisiuk Kamil Antonów, Marcin Bartnicki "Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz"

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł