Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Paula Nowak
ORCID: 0000-0003-2682-7076
Mgr Paula Nowak, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 roku ukończyła studia prawnicze broniąc pracę magisterską w tej samej jednostce. Wśród jej zainteresowań naukowych, poza prawem pracy, znajduje się także prawo ochrony danych osobowych.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.4
JEL: K3

Celem artykułu jest nie tylko określenie zakresu podmiotowego nowej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podjęcie refleksji nad pojęciem pracownika (worker) funkcjonującym w prawodawstwie unijnym. W tym celu autorzy dokonali przeglądu występowania pojęcia pracownika na gruncie kluczowych dla tego zagadnienia aktów prawa unijnego oraz wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na tej podstawie wskazali szereg cech, jakimi charakteryzuje się pracownik w prawie Unii, a następnie zestawili je z przesłankami występującymi w polskim ustawodawstwie krajowym. Wskazali także na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z odmiennym rozumieniem podobnych przesłanek występującym w prawie unijnym i krajowym.

Słowa kluczowe: pojęcie pracownika; TSUE; Unia Europejska; przejrzyste i przewidywalne warunki pracy

Mgr Paula Nowak, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 roku ukończyła studia prawnicze broniąc pracę magisterską w tej samej jednostce. Wśród jej zainteresowań naukowych, poza prawem pracy, znajduje się także prawo ochrony danych osobowych.