Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Zdzisław Kubot
Prof. dr hab. Zdzisław Kubot, autor wielu opracowań poświęconych kontraktom menedżerskim, m. in. „Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych” (Warszawa–Zielona Góra 1998), „Kontrakty menedżerskie średnich kadr kierowniczych” (Wrocław 1999). Jest też autorem licznych artykułów dotyczących statusu menedżerów opublikowanych m.in. w miesięczniku „Praca i Zabezpieczenie
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.3
JEL: K31

Rozważania zawarte w artykule poświęcone są odpowiedzialności kontraktowej członka zarządu spółki kapitałowej w związku z wprowadzeniem do kontraktu menedżerskiego postanowienia, zgodnie z którym menedżer odpowiada wobec osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z tego kontraktu. Zdaniem autora przytoczone wyżej postanowienie kontraktu menedżerskiego nie powoduje takiego skutku, że odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi menedżer-członek zarządu, a nie spółka. Przez postanowienie, o którym mowa, nie dochodzi do zwolnienia spółki od ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich i przeniesienia tej odpowiedzialności na menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność menedżera; kontraktowa odpowiedzialność spółki; odpowiedzialność wobec osób trzecich; konstrukcja przeniesienia odpowiedzialności

Prof. dr hab. Zdzisław Kubot, autor wielu opracowań poświęconych kontraktom menedżerskim, m. in. „Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych” (Warszawa–Zielona Góra 1998), „Kontrakty menedżerskie średnich kadr kierowniczych” (Wrocław 1999). Jest też autorem licznych artykułów dotyczących statusu menedżerów opublikowanych m.in. w miesięczniku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.