Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Adrian Rycerski
ORCID: 0000-0002-4673-0450
Doktorant trzeciego roku (tryb stacjonarny) w Zakładzie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje prawo rynku kapitałowego. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.2
JEL: artykuł w języku angielskim

Artykuł porusza problematykę obowiązku sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych (lista insiderów), o której mowa w art. 18 MAR. Główny problem badawczy analizowany przez autorów polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy przepisy MAR stworzą podstawę do uwzględniania pracowników spółek zależnych od emitenta (spółkę matkę) na liście insiderów. W ocenie autorów, pracowników spółek zależnych, mających preferencyjny dostęp do informacji poufnych tworzonych w otoczeniu tych spółek zależnych, należy uznać za osoby, które powinny zostać uwzględnione na liście osób mających dostęp do informacji poufnych prowadzonej przez emitenta. Zaproponowana wykładnia jest spójna z poglądami traktującymi grupę kapitałową jako jeden organizm gospodarczy (single economic unit).

Słowa kluczowe: lista insiderów; informacja poufna; MAR; nadużycia na rynku; emitent; grupa kapitałowa

Doktorant trzeciego roku (tryb stacjonarny) w Zakładzie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje prawo rynku kapitałowego. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów.