Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Andrzej Michór
ORCID: 0000-0002-4236-0667

Dr Andrzej Michór

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział X Gospodarczy, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, autor blisko 100 publikacji, specjalizujący się w prawie gospodarczym oraz prawie rynków finansowych.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.5
JEL: K41, K24

Stan epidemii jest wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Prowadzenie postępowań sądowych musi uwzględniać zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie może jednak prowadzić do naruszenia praw stron postępowań sądowych. Instrumenty umożliwiające bezpieczne prowadzenie spraw sądowych zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z 2.03.2020 r. Celem artykułu jest usystematyzowanie i omówienie kluczowych regulacji oraz instytucji, które pozwalają na zapewnienie należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w obecnym trudnym okresie z wykorzystaniem wspomnianych przepisów. Rozwiązania te nie są idealne, potrzebują dopracowania oraz dostosowania do bieżących potrzeb oraz problemów pojawiających się w toku postępowań sądowych. Wymagają przy tym odpowiedniego zaplecza technicznego tak po stronie sądów, jak i stron, a także umiejętności oraz chęci ich stosowania.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; COVID-19