Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.5
JEL: K41, K24
Andrzej Michór ORCID: 0000-0002-4236-0667 , e-mail: amichor|uni.opole.pl| |amichor|uni.opole.pl

Postępowanie cywilne w okresie epidemii COVID-19

Stan epidemii jest wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Prowadzenie postępowań sądowych musi uwzględniać zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie może jednak prowadzić do naruszenia praw stron postępowań sądowych. Instrumenty umożliwiające bezpieczne prowadzenie spraw sądowych zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z 2.03.2020 r. Celem artykułu jest usystematyzowanie i omówienie kluczowych regulacji oraz instytucji, które pozwalają na zapewnienie należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w obecnym trudnym okresie z wykorzystaniem wspomnianych przepisów. Rozwiązania te nie są idealne, potrzebują dopracowania oraz dostosowania do bieżących potrzeb oraz problemów pojawiających się w toku postępowań sądowych. Wymagają przy tym odpowiedniego zaplecza technicznego tak po stronie sądów, jak i stron, a także umiejętności oraz chęci ich stosowania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Demendecki, T. (2019). W: A. Jakubecki, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dziurda, M. (2019). W: T. Zambrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Flaga-Gieruszyńska, K., Zieliński, A. (2019). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Górski, K., Markiewicz, D. (2019). W: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I–II. Komentarz do art. 1–50539. Warszawa: C.H.Beck.

Kulski, R. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205. Warszawa: C.H.Beck.

Rudkowska-Ząbczyk, E., Rodziewicz, P. (2020). W: E. Marszałkowska-Krześ, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Sorysz, M., Kaczyński, M. J., Krakowiak, M. (2020). W: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1–42412. Warszawa: C.H.Beck.

Turczyn, A. (2020). W: O. M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wiśniewski, P., Wiśniewski, T. (red.) (2020). Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wydra, Ł. (2020). W: K. Szmid, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Sieńko, M. (2020). W: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szkurłat, A. (2020). E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0 — odpowiedzi na pytania. Warszawa: Wolters Kluwer.

Skorupka, A. (2020). E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę