Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
ORCID: 0000-0001-7163-3292
Dr hab. Anna Piszcz Doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniona na Uniwersytecie w Białymstoku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest kierownikiem Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa UwB. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji Polski i Unii Europejskiej oraz w polskim publicznym prawie gospodarczym.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.4
JEL: K2

Artykuł prezentuje jedną spośród zmian przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (po nowelizacji — ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), jakie weszły w życie 1.01.2020 r., a mianowicie wprowadzenie regulacji prawnej administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Celem artykułu jest analiza, jakie przepisy ustawowe mają zastosowanie do tych kar i wskazanie, jakie wątpliwości mogą powstać przy ich stosowaniu.

Słowa kluczowe: kary pieniężne; nadmierne opóźnianie się

Dr hab. Anna Piszcz

Doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniona na Uniwersytecie w Białymstoku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest kierownikiem Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa UwB. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji Polski i Unii Europejskiej oraz w polskim publicznym prawie gospodarczym.