Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.4
JEL: K2
Anna Piszcz ORCID: 0000-0001-7163-3292 , e-mail: piszcz|uwb.edu.pl| |piszcz|uwb.edu.pl

Przepisy ustawowe mające zastosowanie do kar pieniężnych za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Artykuł prezentuje jedną spośród zmian przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (po nowelizacji — ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), jakie weszły w życie 1.01.2020 r., a mianowicie wprowadzenie regulacji prawnej administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Celem artykułu jest analiza, jakie przepisy ustawowe mają zastosowanie do tych kar i wskazanie, jakie wątpliwości mogą powstać przy ich stosowaniu.

Słowa kluczowe: kary pieniężne; nadmierne opóźnianie się

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Grzybowski, T. (2013). Wpływ zmian prawa na jego wykładnię. Warszawa: Wolters Kluwer.

Korycińska-Rządca, P. (2020). Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12). https://doi.org./10.33226/0137-5490.2020.12.1

Wierczyński, G. (2016). Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W: Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. II. Warszawa: Lex/el.

Wincenciak, M. (2019). Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zimmermann, J. (2008). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 14.06.1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę