Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Approaching consumer collective redress in the EU — business-oriented perspective

Zbiorowe dochodzenie roszczeń konsumenckich w UE z perspektywy przedsiębiorców

The main question to be answered in this analysis relates to the impact of the EU new legislative framework on the collective redress on the legal position of the business environment. The analysis concerns the system of collective redress as proposed by the European Commission in the Proposal for a Directive on representative actions (2018). The paper presents and examines the stakeholders concerns related to the proposed by the European Commission. Specifically, it discusses the issues such as: (i) lack of adequate safeguards mitigating the risk of abusive legal actions commenced by the consumers (abusive litigation), (ii) missing criteria for qualified entities entitled to bring an representative action and (iii) uncertainty in terms of consumer mandate to initiate representative action. The paper elaborates if and to what extent these concerns were shared by the EU institutions involved in the various stages of the legislative process.

Podstawowe pytanie badawcze stawiane w ramach niniejszego artykułu dotyczy wpływu kształtującego się unijnego systemu zbiorowego dochodzenia roszczeń na sytuację prawną przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Przedmiotowa analiza obejmuje system prawny zaproponowany przez Komisję Europejską we wniosku dotyczącym wydania dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich (2018). W artykule zaprezentowano obawy przedsiębiorców związane z wprowadzeniem mechanizmu prawnego zaproponowanego przez Komisję. W szczególności poruszane zostały kwestie: (i) braku odpowiednich zabezpieczeń służących uniknięciu nadużywania drogi sądowej przez konsumentów, (ii) niewystarczających kryteriów stawianych podmiotom upoważnionym do występowania z powództwem przedstawicielskim oraz (iii) niejasności dotyczących wymogu udzielenia upoważnienia przez konsumentów, których dotyczy powództwo przedstawicielskie. Przedmiotowe rozważania dotyczą tego, czy i na ile wskazywane obawy przedsiębiorców zostały podzielone przez instytucje unijne oraz uwzględnione na poszczególnych etapach unijnego procesu legislacyjnego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: collective redress; consumer rights; representative action; European Union; C2B; business environment (zbiorowe dochodzenie roszczeń; prawa konsumenta; powództwo przedstawicielskie; Unia Europejska; C2B; przedsiębiorcy)

Bibliografia

Bibliografia/References

Ervo, L. (2016). "Opt-in is out and opt-out is in": Dimensions based on the Nordic Options and the Commission's Recommendation [in:] Hess, B. et al., eds., EU civil justice: Current issues and future outlook, Oxford and Portland: Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781782257738.ch-010

Hodges, C. (2014). Collective redress: A Breakthrough or a Damp Sqibb? Journal of Consumer Policy, 37, 67–89. https://doi.org/10.1007/s10603-013-9242-0

Loos, M. (2019). The Modernization of European Consumer Law: A Pig in a Poke? European Review of Private Law, 27(1), 113–134.

Mucha, J. (2019). Heading towards an effective mechanism for the protection of collective interests of consumers. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 12(20), 205–229.

Sorabji, J. (2014). Reflections on the Commission Communication on Collective redress. Irish Journal of European Law, 17(1), 62–76.

Stadler, A. (2013). The Commission's Recommendation on common principles of collective redress and private international law issues. Nederlands International Privatrecht, 31(4), 483–488.

Stuyck, J. (2009). Class action in Europe. To opt-in or to opt-out, that is the question. European Business Law Review, 20(4), 483–505.

Twigg-Flesner, C. (2018), Bad hand? The 'New Deal' for EU Consumers. Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union (European Union Private Law Review), 15(4), 166–175. https://doi.org/10.9785/gpr-2018-150404

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę