Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Grzegorz Materna
ORCID: 0000-0001-9558-1140
Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; radca prawny w Kancelarii Hansberry-Tomkiel.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.4
JEL: K21

W prawie konkurencji ustalił się podział na porozumienia, które ograniczają konkurencję ze względu na sam cel (charakter) oraz ze względu na skutek. Podział ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż znacznie obniża obowiązki dowodowe organu ochrony konkurencji w przypadku zakwalifikowania kwestionowanej praktyki jako ograniczenie ze względu na cel — organ ochrony konkurencji nie musi udowodniać skutków praktyki. Wciąż brak jednolitej odpowiedzi na pytanie, czy domniemanie szkodliwości ograniczeń ze względu na cel można obalić z uwagi na kontekst konkretnej sprawy. Stanowisko polskich sądów dryfuje między formalnym a bardziej ekonomicznym podejściem. Bardziej jednoznacznie za podejściem ekonomicznym opowiada się orzecznictwo unijne. Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie modeli antymonopolowej oceny porozumień ograniczających konkurencję ze względu na cel wypracowanych w orzecznictwie polskim i unijnym, oraz zaproponowanie rozwiązania, które powinno zostać przyjęte w polskim orzecznictwie. Autor argumentuje na rzecz badania przez organ antymonopolowy szerszego kontekstu ekonomicznego również porozumień z kategorii zazwyczaj zaliczanych do kategorii ograniczeń ze względu na cel, jeśli tylko przez stronę zostały przedstawione odpowiednie dowody i argumenty mogące obalić domniemanie szkodliwości porozumienia dla konkurencji.

Słowa kluczowe: prawo konkurencji; porozumienia ograniczające konkurencję; ograniczenia konkurencji ze względu na cel

Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; radca prawny w Kancelarii Hansberry-Tomkiel.