Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.11.2
JEL: K22, K29

Instytucje konsultacyjne wspomagające pracę organów nadzoru nad rynkiem finansowym we Francji

Instytucjonalny aspekt organizacji nadzoru nad rynkiem finansowym w dobie globalizacji światowej gospodarki oraz wyzwań, jakie wraz z postępem technologicznym się pojawiają, jest w dzisiaj jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa finansowego każdego państwa. Tym samym celem niniejszego artykułu będzie analiza dość specyficznego, bo nie w pełni scentralizowanego systemu nadzoru nad rynkiem finansowym we Francji, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. instytucji konsultacyjnych uregulowanych w Kodeksie monetarnym i finansowym. Powyższe pozwoli na lepsze zrozumienie modelu dwufilarowego nadzoru, w ramach którego główny organ nadzoru, tzn. Autorité des marchés financiers (AMF), uzupełniany jest nie tylko przez organ pomocniczy w postaci Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ale również przez szereg instytucji konsultacyjnych. Powyższy aspekt, niebędący wcześniej przedmiotem pogłębionych analiz, pozwoli dodatkowo na refleksję dotyczącą weryfikacji tezy o potencjalnej implementacji części francuskich wzorców do modelu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

Słowa kluczowe: prawo francuskie; rynek finansowy; nadzór

Bibliografia

Bibliografia/References

Gronkiewicz-Waltz, H. (2015). Ewolucja koncepcji europejskiego nadzoru bankowego. Europejski Przegląd Sądowy, (4), 4–9.

Lemonnier, M., & Mariański, M. (2017). Francuska koncepcja tytułu zbywalnego (titre négociable) a regulacje rynków finansowych. W: W. Rogowski (Red), Regulacje finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution (181–191). C.H.Beck.

Mariański, M. (2016a). Struktura wewnętrzna oraz podstawa funkcjonowania L'Autorité des marchés financiers (AMF) jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym we Francji. Monitor Prawa Bankowego, (5), 64–73. https://www.monitorpb.pl/archiwum/

Mariański, M. (2016b). Uprawnienia i kompetencje francuskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym L'Autorité des marchés financiers (AMF) – część druga. Kortowski Przegląd Prawniczy, (4).

Mariański, M. (2020). Problematyka regulacji rynku finansowego w ujęciu transgranicznym. Analiza na przykładzie prawa polskiego i prawa francuskiego. Wydawnictwo UWM.

Mariański, M. (2023). Uprawnienia i kompetencje francuskiego pomocniczego organu nadzoru nad rynkiem finansowym Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Przegląd Prawa Handlowego, (4), s. 38–43.

Nadolska, A. (2014). Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego. Wolters Kluwer.

Nadolska, A. (2021) Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce. Rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF. C.H.Beck.

Ofiarski, Z. (2016). Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. W: A. Jurkowska-Zeidler, & M. Olszak (Red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka (137–160). Wolters Kluwer.

Peron, A. (2021). L'essentiel du droit bancaire. Gualino.

Quiquerez, A. (2022). Droit bancaire. Gualino.

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2019). Czy struktura instytucjonalna ochrony konsumenta na rynku usług finansowych wymaga zmian? Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 15–23. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.11.3

Sęga, G. (2021). Soft law jako instrumentarium zabezpieczające ochronę uczciwej konkurencji na rynku kapitałowym – zagadnienia wybrane. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (1/10), 100–116. https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.1.10.7

Swaczyna, M. J. (2017). Na drodze do jednolitej procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w Unii Europejskiej. W: W. Rogowski (Red.), Regulacje finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution (114–131). C.H.Beck.

Teyssedre, J. (2022). Le Conseil d'État, juge de droit commun du droit de l'Union européenne. LGDJ.

Tokarczyk, R. (2008). Komparatystyka prawnicza. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę