Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Kamila Sobieraj
ORCID: 0000-0001-6432-4977
Dr Kamila Sobieraj Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zakres prowadzonych badań obejmuje zagadnienia dotyczące energetyki i ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, prawa ochrony klimatu.
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.5.4
JEL: K32

Celem artykułu jest ukazanie powiązań pomiędzy rozwojem technologicznym i innowacji a prawem ochrony klimatu na przykładzie promowania energii z OZE. Rozwój technologiczny i innowacji powoduje potrzebę poszukiwania przez prawodawcę nowych rozwiązań prawnej ochrony klimatu, co w konsekwencji umożliwia ewolucję instrumentów prawa ochrony klimatu i efektywniejsze realizowanie celów promowania energii z OZE. Z drugiej strony normy prawa ochrony klimatu przynajmniej w sposób pośredni mogą oddziaływać na rozwój technologiczny i innowacji. Wobec zaostrzania się polityki klimatycznej UE, aby sprostać wymaganiom w zakresie osiągnięcia coraz wyższego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, wyzwaniem dla polskiego prawodawcy będzie zapewnienie efektywności ekonomicznej inwestycji w zespoły instalacji obejmujące dwa lub więcej zakłady wytwarzające energię z OZE oraz wdrażanie technologii magazynowania energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii; system elektroenergetyczny; polityka klimatyczna

Dr Kamila Sobieraj

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zakres prowadzonych badań obejmuje zagadnienia dotyczące energetyki i ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, prawa ochrony klimatu.