Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Karol Skrodzki
ORCID: 0000-0003-2131-4159
Dr Karol Skrodzki Doktor nauk prawnych. Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz postępowania cywilnego, w tym artykułów, komentarzy oraz glos. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.8
JEL: K41

Artykuł omawia zmiany przepisów dotyczących doręczeń pism kierowanych do przedsiębiorców w ramach postępowania cywilnego. Kodeks postępowania cywilnego został w tym zakresie zmieniony ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Artykuł koncentruje się w szczególności wokół kwestii dopuszczalności stosowania fikcji doręczenia pierwszego pisma w sprawie kierowanego do przedsiębiorcy. Poza omówieniem nowej regulacji dotyczącej doręczeń, celem artykułu jest również przedstawienie propozycji jej zmian w zakresie dotyczącym przede wszystkim przedsiębiorców.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; doręczanie pism przedsiębiorcom; fikcja doręczenia

Dr Karol Skrodzki

Doktor nauk prawnych. Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz postępowania cywilnego, w tym artykułów, komentarzy oraz glos. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.