Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.8
JEL: K41
Karol Skrodzki ORCID: 0000-0003-2131-4159 , e-mail: k.skrodzki|uwb.edu.pl| |k.skrodzki|uwb.edu.pl

Fikcja doręczenia wobec przedsiębiorcy w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r.

Artykuł omawia zmiany przepisów dotyczących doręczeń pism kierowanych do przedsiębiorców w ramach postępowania cywilnego. Kodeks postępowania cywilnego został w tym zakresie zmieniony ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Artykuł koncentruje się w szczególności wokół kwestii dopuszczalności stosowania fikcji doręczenia pierwszego pisma w sprawie kierowanego do przedsiębiorcy. Poza omówieniem nowej regulacji dotyczącej doręczeń, celem artykułu jest również przedstawienie propozycji jej zmian w zakresie dotyczącym przede wszystkim przedsiębiorców.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; doręczanie pism przedsiębiorcom; fikcja doręczenia

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bodio, J. (2020). W: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Michalska-Marciniak, M. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–205. Warszawa: C.H. Beck.

Markiewicz, K. (2019). W: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–50539. T. 1. Warszawa: C.H. Beck.

Szostek, D. (2019). W: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Warszawa: C.H. Beck.

Zamojski, Ł. (2019). Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony na podstawie art. 1391 k.p.c. Monitor Prawa Handlowego (3), 13–25.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.).

Ustawa z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 121, ze zm.).

Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę