Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Maciej Rogalski
ORCID: 0000-0003-4366-642X
Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego, radca prawny.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.3
JEL: K23

Przepisy prawa telekomunikacyjnego regulują przeprowadzenie aukcji w celu rozdysponowania częstotliwości niezbędnych do świadczenia usług w technologii 5G. Po raz pierwszy przewidziano w przepisach wymagania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej. Przedmiotem analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie środki zaskarżenia przysługują jakim podmiotom na poszczególnych etapach prowadzonej aukcji, a także w okresie ją poprzedzającym. W szczególności zbadano, czy środki zaskarżenia przysługują od aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej podejmowanych w okresie poprzedzającym aukcję lub przypadającym na jej rozpoczęcie.

Słowa kluczowe: skarga; akt z zakresu administracji; czynność z zakresu administracji; aukcja telekomunikacyjna; rozdysponowanie częstotliwości

Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego, radca prawny.