Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.3.1
JEL: K23

Przepisy antykoncentracyjne w ustawie – Prawo farmaceutyczne

Przedmiotem artykułu jest analiza uregulowań art. 99 ust. 3 pkt 2–3 prawa farmaceutycznego (p.f.), które przewidują ograniczenia antykoncentracyjne dla podmiotów prowadzących apteki, oraz postanowień art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f., zgodnie z którymi organ wydający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej cofa zezwolenie, w przypadku gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Wartykule sformułowane są dwa zagadnienia badawcze: czy postanowienia art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. obowiązują tylko w procesie wydawania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, czy także w trakcie wykonywania działalności w formie apteki ogólnodostępnej oraz czy w razie stwierdzenia naruszenia postanowień art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. podstawę prawną do cofnięcia zezwolenia stanowi art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f. Zagadnienia te mają bardzo istotne znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Przeprowadzona w artykule analiza prowadzi do wniosków, że przewidziane w art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. wymogi spełnienia ograniczeń antykoncentracyjnych są nie tylko warunkami uzyskania zezwolenia, ale także konieczne jest ich przestrzeganie przez cały okres wykonywania działalności w formie apteki ogólnodostępnej. Ponadto, w przypadku naruszenia wymagań określonych w przepisie art. 99 ust. 3 p.f. podstawę prawną do cofnięcia zezwolenia stanowi art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. w związku z art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: warunki prowadzenia apteki; zezwolenie; cofnięcie zezwolenia; wymogi antykoncentracyjne; obowiązywanie wymogów antykoncentracyjnych

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Kondrat, M. (Red.) (2009). Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Wolters Kluwer.

Kosikowski, C. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Lex/el.

Krekora, M., Świerczyński, M., & Traple, E. (2008). Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne. Wolters Kluwer.

Ogiegło, L. (2018). Prawo farmaceutyczne. Komentarz. C.H.Beck.

Olszewski, W. L. (Red.) (2016). Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Wolters Kluwer.

Szydło, M. (2017). Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1126). Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie NSA z 24.04.2022 r. (II GSK 384/20), LEX nr 3060925.

Postanowienie WSA w Warszawie z 19.01.2018 r. (VI SA/Wa 2905/15), LEX nr 2139047.

Uchwała NSA (7) z 30.10.2007 r. (II GPS 2/07), ONSAiWSA 2008, nr 1, poz. 3.

Uchwała NSA (7) z 14.03.2011 r. (II FPS 8/10), www.orzeczeniansa.pl

Uchwała składu SN (7) z 27.03.2007 r. (III CZP 8/07), www.sn.pl

Wyrok NSA z 30.11.2007 r. (II OSK 1595/06), Lex nr 425313.

Wyrok NSA z 26.06.2008 r. (II GSK 201/08), ONSAiWSA 2009, nr 5, poz. 93.

Wyrok NSA z 29.11.2012 r. (II GSK 1790/11), CBOSA.

Wyrok NSA z 29.11.2012 r. (II GSK 1812/11), CBOSA.

Wyrok NSA z 13.02.2014 r. (II GSK 2066/12), Legalis nr 909378.

Wyroki NSA z 13.02.2014 r. (II GSK 1923/12), Legalis nr 909377.

Wyrok NSA z 27.02.2018 r. (II GSK 2510/17), www.orzeczenia-nsa.pl

Wyrok NSA z 4.02.2020 r. (II GSK 3026/17), www.orzeczenia-nsa.pl

Wyrok NSA z 4.02.2020 r. (II GSK 3027/17), www.orzeczenia-nsa.pl

Wyrok NSA z 4.02.2020 r. (II GSK 3135/17), www.orzeczenia-nsa.pl

Wyrok NSA z 5.03.2020 r. (II GSK 12/17), inforfk.pl

Wyrok NSA z 11.08.2020 r. (II GSK 3573/17), www.nia.org.pl

Wyrok NSA z 23.02.2022 r. (II GSK 1406/18), Lex nr 3315232.

Wyrok NSA z 20.04.2022 r. (II GSK 2738/21), Lex nr 3346386.

Wyrok NSA z 24.04.2022 r. (II GSK 477/20), Lex nr 3338340.

Wyrok SN z 8.05.1998 r. (III ARN 34/98), OSNAP 1999, nr 5, poz. 157.

Wyrok TK z 17.12.2008 r. (P 16/08), OTK ZU 2008, nr 10/A, poz. 181.

Wyrok WSA w Warszawie z 13.09.2007 r. (VII SA/Wa 1039/07), Legalis nr 268931.

Wyrok WSA w Warszawie z 28.10.2008 r. (VII SA/Wa 1415/08), Legalis nr 172318.

Wyrok WSA w Warszawie z 23.07.2015 r. (VI SA/Wa 399/15), Lex nr 1819873.

Wyrok WSA w Warszawie z 12.07.2016 r. (VI SA/Wa 157/16), Lex nr 2438937.

Wyrok WSA w Warszawie z 26.04.2017 r. (VI SA/Wa 2906/15), Legalis nr 1630750.

Wyrok WSA w Warszawie z 6.05.2017 r. (VI SA/Wa 2907/15), Legalis nr 1648552.

Wyrok WSA w Warszawie z 17.05.2017 r. (VI SA/Wa 173/17), Legalis nr 1630961.

Wyrok WSA w Warszawie z 24.05.2017 r. (VI SA/Wa 2581/1), www.orzeczenia-nsa.pl

Wyrok WSA w Warszawie z 5.06.2017 r. (VI SA/Wa 425/16), Legalis nr 1725416.

Wyrok WSA w Warszawie z 29.11.2017 r. (VI SA/Wa 128/16), Lex nr 2426906.

Wyrok WSA w Warszawie z 28.12.2017 r. (VI SA/Wa 2690/15), Legalis nr 1731226.

Wyrok WSA w Warszawie z 5.01.2018 r. (VI SA/Wa 1053/17), Lexlege.pl

Wyrok WSA w Warszawie z 2.04.2019 r. (VI SA/Wa 1494/18), Lex nr 3042614.

Wyrok WSA w Warszawie z 25.06.2019 r. (VI SA/Wa 904/19), Legalis nr 2215467.

Wyrok WSA w Warszawie z 17.06.2020 r. (VI SA/Wa 1493/18), Lexlege.pl

Wyrok WSA w Warszawie z 24.07.2020 r. (VI SA/Wa 738/20), Lex nr 3071782.

Wyrok WSA w Warszawie z 6.08.2020 r. (VI SA/Wa 19/20), Lex nr 3050089.

Wyrok WSA w Warszawie z 17.09.2020 r. (VI SA/Wa 1497/18), Lex nr 3084042.

Wyrok WSA w Warszawie z 28.01.2021 r. (VI SA/Wa 707/20), www.orzeczenia-nsa.pl

Wyrok WSA w Warszawie z 2.08.2022 r. (V SA/Wa 4749/21), bip. warszawa.wsa.gov.pl

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.).

Ustawa z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2301 ze zm.).

Ustawa z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2201 ze zm.).

Ustawa z 29.09.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2250 ze zm.).

Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1015).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę