Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Marcin Walasiak
ORCID: 0000-0002-7615-4474
Mgr Marcin Walasiak Aplikant trzeciego roku aplikacji radcowskiej w OIRP we Wrocławiu i prawnik w jednej z wrocławskich kancelarii.
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.6
JEL: K

Artykuł dotyka problematyki prawa do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o., w sytuacji gdy udziały są przedmiotem wspólności (art. 184 k.s.h.). Autor po przedstawieniu poglądów na temat analizowanej materii prezentowanych w orzecznictwie i doktrynie broni tezy, że to jedynie wspólny przedstawiciel jest uprawniony do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie jej nieważności, a wyjątki od tej reguły można dopuścić jedynie w dwóch przypadkach. Z pierwszym z nich mamy do czynienia w sytuacji, gdy zaskarżenie uchwały można kwalifikować jako czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c., a z drugim — gdy uchwała jest obarczona takimi wadami, które uzasadniają uznanie jej za nieistniającą.

Słowa kluczowe: wspólność udziałów; prawo do zaskarżania uchwał przez współuprawnionych z udziału lub udziałów; wspólny przedstawiciel; czynność zachowawcza; uchwała nieistniejąca

Mgr Marcin Walasiak

Aplikant trzeciego roku aplikacji radcowskiej w OIRP we Wrocławiu i prawnik w jednej z wrocławskich kancelarii.