Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.6
JEL: K

Problematyka legitymacji do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. przez współuprawnionych z udziału lub udziałów

Artykuł dotyka problematyki prawa do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o., w sytuacji gdy udziały są przedmiotem wspólności (art. 184 k.s.h.). Autor po przedstawieniu poglądów na temat analizowanej materii prezentowanych w orzecznictwie i doktrynie broni tezy, że to jedynie wspólny przedstawiciel jest uprawniony do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie jej nieważności, a wyjątki od tej reguły można dopuścić jedynie w dwóch przypadkach. Z pierwszym z nich mamy do czynienia w sytuacji, gdy zaskarżenie uchwały można kwalifikować jako czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c., a z drugim — gdy uchwała jest obarczona takimi wadami, które uzasadniają uznanie jej za nieistniającą.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wspólność udziałów; prawo do zaskarżania uchwał przez współuprawnionych z udziału lub udziałów; wspólny przedstawiciel; czynność zachowawcza; uchwała nieistniejąca

Bibliografia

Bibliografia/References

Antoszek, P. (2012). Dopuszczalność powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały na podstawie art. 189 KPC — glosa — III CSK 238/07. Monitor Prawniczy, (6), 326–332.

Dąbrowska, J. (2016). Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Wolters Kluwer Polska.

Drapała, P. (2003). Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z o.o. Przegląd Prawa Handlowego, (5), 37–42.

Dumkiewicz, M. (2019). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Dumkiewicz, M. (2011). Wspólność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wolters Kluwer Polska.

Dumkiewicz, M. (2008). Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych. Przegląd Prawa Handlowego (8), 38–43.

Dziurzyński, T. (1999). W: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, & M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz. Księgarnia Naukowa.

Filipiak, T. (2012). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe. Wolters Kluwer Polska.

Gniewek, E. (2014). Rzeczowe prawo — współwłasność — czynności zachowawcze współwłaścicieli — czynności zarządu rzeczą. Glosa do wyroku SN z dnia 30 października 2013 r., II CSK 673/12. Orzecznictwo Sądów Powszechnych, (7–8), 971–981.

Górska, K. (2017). W: E. Gniewek, & P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. C.H.Beck.

Herbet, A. (2004). Obrót udziałami w spółce z o.o. C.H.Beck.

Herbet, A. (2015). W: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A. C.H.Beck.

Jara, Z. (red.). (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Karaszewski, G. (2022). W: M. Balwicka-Szczyrba, & A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2013). W: A. Kidyba (red.), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wolters Kluwer Polska.

Krziskowska, K. (2018). W: M. Fras & M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126–352). Wolters Kluwer Polska.

Michalski, M. (2018). W: A. Kidyba (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 151–300. Wolters Kluwer Polska.

Nowacki, A. (2017). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom I. Komentarz do art. 151–226 KSH. C.H.Beck

Ochmann, P. (2018). Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. C.H.Beck.

Opalski, A. (red.). (2018). Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–226. C.H.Beck.

Pabis, R. (2019). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, & R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Popiołek, W. (2015). W: J. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Poprawski, R. (2021). Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z ustawą. C.H.Beck.

Rachwał, A. (2012). W: S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2. System Prawa Handlowego. C.H.Beck.

Sołtysiński, S. (2006). Czy „istnieją” uchwały „nieistniejące” zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni. Przegląd Prawa Handlowego, (2), 4–14.

Strzępka, J., & Zielińska E. (2015). W: J. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Szajkowski, A., & Tarska, M. (2005). Prawo spółek handlowych. C.H.Beck.

Szajkowski, A., & Tarska, M. (2014). W: S. Sołtysiński (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z o.o. Komentarz do artykułów 151–300. C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę