Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Mirosław Pawełczyk
ORCID: 0000-0003-1344-8026
Dr hab. Mirosław Pawełczyk Profesor Uniwersytetu Śląskiego, lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, partner zarządzający Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Sądu Giełdowego, Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej, Sądu
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.11.4
JEL: K19

Przejawem instytucji incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego jest między innymi art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.). Określone w ustawach zasady zapobiegania korupcji w samorządzie są przedmiotem licznych uwag krytycznych nauki prawa. W szczególności kwestią problematyczną jest relacja art. 2 ust. 6, art. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne względem art. 24f ust. 2 u.s.g. Wątpliwości interpretacyjne rodzi także kwestia bycia przez osoby wskazane w art. 24f ust. 2 u.s.g. członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych oraz pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem osób prawnych jakichkolwiek jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Tymże szczegółowym zagadnieniom został poświęcony niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: gminna osoba prawna; incompatibilitas; gmina; przepisy antykorupcyjne

Dr hab. Mirosław Pawełczyk

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, partner zarządzający Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Sądu Giełdowego, Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Prezes Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.