Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Marek Szydło
ORCID: 0000-0002-3776-2020

Marek Szydło jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Od początku pracy zawodowej jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Obecnie jest tam zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego i pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, prawie administracyjnym i prawie Unii Europejskiej.
W przeszłości był laureatem nagród dla młodych naukowców (Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, „Polityki”, stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców), wyróżnionym w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne, kierownikiem kilku projektów badawczych.
Obecnie jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji, członkiem Rady Naukowej TAURON Polska Energia oraz Przewodniczącym Rady Legislacyjnej (XIII kadencji) przy Prezesie Rady Ministrów.

 

Wykaz wybranych publikacji:


Publikacje w czasopismach naukowych:

Szydło M. (2019). Differential tax burdens of undertakings and internal market law: The way forward after ANGED, COMMON MARKET LAW REVIEW, nr 4, s. 1093-1118.
Szydło M. (2018). Cross-border conversion of companies under freedom of establishment: Polbud and beyond, COMMON MARKET LAW REVIEW, nr 5, s. 1549-1571.
Szydło M. (2017). The Independence of Data Protection Authorities in EU Law: Between the Safeguarding of Fundamental Rights and Ensuring the Integrity of the Internal Market, EUROPEAN LAW REVIEW, nr 3, s. 369-387.
Szydło M. (2015). Reduction of Life Sentences Imposed by International Criminal Tribunals after the Galić Decision. Is There Need for Further Improvement?, JOURNAL OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE, nr 5, s. 1099-1120.
Szydło M. (2012). National parliaments as regulators of network industries: In search of the dividing line between regulatory powers of national parliaments and national regulatory authorities, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW, nr 4, s. 1134–1166.

Monografie:

Szydło M. (2014). Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Warszawa, C.H. BECK.
Szydło M. (2013). Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych, Warszawa, WOLTERS KLUWER.
Szydło M. (2012). Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego. Studium prawne, Warszawa-Poznań, POLSKIE WYDAWNICTWO PRAWNICZE IURIS.
Szydło M. (2011). Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA.
Szydło M. (2010). Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa, WOLTERS KLUWER.
Szydło M. (2009). Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej, Warszawa, C.H. BECK.
Szydło M. (2008). Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Warszawa, WOLTERS KLUWER.
Szydło M. (2007). Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Warszawa, LEXIS NEXIS.
Szydło M. (2006). Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Toruń, TNOIK.
Szydło M. (2005). Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa, PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA.
Szydło M. (2005). Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa, C.H. BECK.