Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Bartłomiej Nowak
dr hab. Bartłomiej Nowak
ORCID: 0000-0002-0773-7852

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska) Redaktor naczelny miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego". Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora


dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska)

Redaktor naczelny miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego".

Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, prawie i polityce surowców naturalnych oraz prawie Unii Europejskiej. Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: Adiunkta, a później Profesora Nadzwyczajnego w Kolegium Prawa, oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Członek Kolegium Redakcyjnego: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Yearbook of antitrust and regulatory studies, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (Rada Naukowa).

Finalista XV edycji Nagród Naukowych Polityki, stypendysta Rządu RP dla wybitnych młodych naukowców oraz uczestnik 4 letniego grantu naukowo-badawczego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we, Florencji oraz redaktor naukowy wielu projektów badawczych. W tym m.in. członek Rad Naukowych: Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej, Narodowego Centrum Badań Nuklearnych.

Wykaz wybranych publikacji:

Publikacje w czasopismach naukowych:

Nowak B. (2015). Relations and Prospects for Development of Security and Solidarity Policy on the European Gas Market, JOURNAL OF US-CHINA PUBLIC ADMINISTRATION, 7, s.517-527.

Nowak B. (2015). Polish Gas Market in Transition - Challenges of liberalization in the Context of Energy Security, OIL, GAS & ENERGY LAW INTELLIGENCE, 2, s.27-41.

Nowak B. (2014). Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu, STUDIA EUROPEJSKIE, 2, s.75-91.

Nowak B. (2014). Energy market regulation and its impact on energy security, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 2, s.14-17.

Nowak B. (2014). Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.39-53.

Nowak B. (2013). Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 7, s.10-19.

Nowak B. (2012). Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju na przykładzie ustawy o zapasach, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s.10-22.

Nowak B. (2012). Shortcomings of the Energy Market Liberalization in the European Union, EUROPEAN PUBLIC LAW, 4, s.701–714.

Nowak B. (2011). Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, s.30 – 48.

Nowak B. (2011). Poland's energy security in the contextof the EU's common energy policy. Thecase of the gas sector, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s.41-56.

Monografie:

Nowak B. (2012). Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS.

Nowak B. (2012). Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon w: European Integration Process in the New Regional and Global Settings, E. Latoszek, I. E. Kotowska, A. Z. Nowak, A. Stępniak, Warszawa, WARSAW UNIVERSITY, s.405-415.

Nowak B. (2009). Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE.

Nowak B. (2009). Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, Warszawa, CH BECK

Nowak B. (2010), Equal Access to Energy Market for Energy Suppliers - Benefits for the Customers w: The Critique of Law Independent Legal Studies, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-228.

Nowak B. (2010). Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym w: Energetyka i Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym, Elżanowski, Swora, Cherka, Wąsowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.160-180.

Nowak B. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.219-238.

Nowak B. (2008). Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce? w: Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, Swory M., Szewczyka M., Ziemskiego K., Warszawa, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI, s.59-75.